11 beste technische analyse indicatoren in crypto

beste technische analyse indicatoren
Author picture

Frank Kruit is een toegewijde en gepassioneerde expert op het gebied van crypto.

🔥 Populaire actie: Nederlandse exchange geeft nieuwe klanten €10 gratis cash! 🔥

Traditionele investeerders die over de nodige ervaring beschikken met investeren in de reguliere aandelenmarkt weten het als geen ander, het timen van de markt is in de praktijk onmogelijk. Dat neemt echter niet weg dat er door de jaren heen verschillende indicatoren op de markt zijn gelanceerd die je bepaalde aanwijzingen kunnen geven over het actuele instapmoment. Is er bijvoorbeeld sprake van een positief of van een negatief sentiment in de markt? Op deze pagina laten we je graag kennismaken met zomaar even 11 verschillende technische analyse indicatoren in crypto die je kunnen helpen om een gunstig instapmoment uit te kiezen. In ieder geval, wil jij ook enkele van de beste technische analyse indicatoren in crypto ontdekken? Lees dan snel verder, zodat jij voortaan uit de voeten kan met handelen in crypto op jouw favoriete crypto exchange. 

1.) Relatieve Strength Index (RSI)

Eén van de vaakst gehoorde technische indicatoren binnen de cryptomarkt is ongetwijfeld de zogenaamde ‘Relatieve Strength Index (RSI)’. Deze term werd bedacht door J. Welles Wilder in het jaar 1978. Uiteraard werd deze indicator in eerste instantie uitgevonden met de traditionele aandelenmarkt in het achterhoofd. Dit gezegd hebbende kan de RSI ook uitstekend worden toegepast op de cryptomarkt. In de praktijk wordt deze indicator gebruikt om de sterke evenals potentiële omkeerpunten van een actuele prijstrend te bepalen.

De indicator voert in de praktijk een berekening uit waarbij de winsten en verliezen van een bepaalde munt worden bepaald over een specifieke periode. In de praktijk wordt deze indicator zowel door beginnende als door meer ervaren partijen gebruikt. Dit niet in het minst omdat de parameters erom bekend staan eenvoudig aanpasbaar te zijn. Je dient dus met andere woorden niet per definitie een ervaren crypto trader te zijn om gebruik te kunnen maken van de RSI indicator.

RSI kan een trader helpen om te bepalen of er sprake is van een over- of net van een onderwaardering van de markt. Op basis daarvan is het mogelijk om eenvoudiger te bepalen of een bepaalde markt de moeite waard is om in te stappen of niet. Uiteraard is het mogelijk dat RSI er in de praktijk nog altijd naast zit. Ondanks het feit dat deze technische analyse indicator in het verleden haar nut reeds meermaals heeft bewezen is ze uiteraard niet honderd procent sluitend. Dat geldt echter voor alle technische analyse indicatoren die je op deze pagina terug zal vinden.

RSI een van de beste technische indicatoren
RSI is 54 in dit geval (neutraal)

2.) Fibonacci Retracements

De tweede technische analyse indicator die we aan je voor willen stellen luistert naar de naam ‘Fibonacci Retracements’. Voor deze indicator geldt dat ze wordt gebruikt om niet alleen de weerstands-, maar uiteraard ook de steunniveaus te bepalen. Deze indicator kan zowel worden toegepast binnen de reguliere financiële markt als binnen de cryptomarkt. 

Voor de Fibonacci ratio’s geldt dat ze reeds worden toegepast op de aandelenkoersen sinds het jaar 1930. Het is gebaseerd op de numerieke reeks  welke door Fibonacci zelf in het leven is geroepen. Ze helpt concreet bij het bepalen van potentiële niveaus waarop handelaren strategische koop- evenals verkooporders kunnen plaatsen. Voor de belangrijkste weerstandsniveaus geldt dat ze vaak worden geschat op respectievelijk 38,2 procent, 50 procent en 61,8 procent.

3.) MACD

De derde indicator luistert naar de naam ‘MACD’. Het gaat hierbij om een voortschrijdend gemiddelde convergentie- en divergentie-indicator die werd ontwikkeld door Gerald Appel en reeds in het jaar 1970 het levenslicht zag. In eerste instantie werd ook MACD uiteraard ontwikkeld voor de aandelenmarkt. Naarmate crypto groter werd bleek al snel dat deze indicator ook voor die markt een niet onbelangrijke meerwaarde met zich mee wist te brengen.

Voor dit toch wel nuttige model geldt dat ze traders helpt bij het creëren van histogrammen voor bepaalde markten. In het bijzonder zorgen deze histogrammen ervoor dat de korte termijnevolutie van de markten in kwestie in beeld kunnen worden gebracht. Deze indicator is mee bepalend voor het feit of een bepaalde markt over- of ondergewaardeerd is. Er zouden dus op basis van deze indicatoren bepaalde conclusies kunnen worden getrokken met betrekking tot een bullish of bearish sentiment in de markt op het ogenblik dat de analyse wordt uitgevoerd.

MACD
MACD

4.) Bollinger Bands

Eén van de wellicht minder bekend in de oren klinkende, maar daarom zeker niet minder interessante technische indicatoren die gebruikt kunnen worden voor crypto zijn de ‘Bollinger Bands’. Voor deze indicator geldt dat ze wordt gebruikt om het bereik evenals de mate van prijsvolatiliteit te kunnen berekenen. Dit is voornamelijk voor de cryptomarkt een bijzonder belangrijk voordeel. Dit uiteraard niet in het minst omdat de prijzen op de cryptomarkt er bekend om staan uiterst volatiel te kunnen zijn. Dit geldt niet allen voor de altcoins, ook de prijs van Bitcoin kan in de praktijk nog altijd behoorlijke bokkensprongen maken.

Door gebruik te maken van de Bollinger Bands is het mogelijk om zowel stijgende als dalende prijstrends te herkennen. Daarnaast brengt ze ook de heersende volatiliteit in kaart en slaagt ze erin om snelle prijsbewegingen te detecteren. De indicator valt tussen eenvoudige en sterke signalen. Hier wordt binnen de sector vaak naar verwezen als zijnde ‘double bottom’ evenals ‘double top’ signalen. Beide termen kan je dan ook maar beter zo snel mogelijk uit het hoofd leren!

De Bollinger Bands worden in de praktijk in het bijzonder veelvuldig gebruikt door beginnende traders. Dat is niet in het minst het gevolg van de eenvoud waarmee ze kan worden gebruikt. Bovendien is door de jaren heen ook duidelijk geworden dat deze indicator haar nut reeds meermaals heeft weten te bewijzen. Echter moet het gezegd dat deze technische indicator zeker niet alleen maar is voorbehouden voor beginnende traders. Er zijn dan ook in de praktijk zeker ook meer dan voldoende gevorderde traders die ervoor kiezen om gebruik te maken van de Bollinger Bands.

Hoe kunnen de Bollinger Bands worden geïnterpreteerd?

Voor de Bollinger Bands geldt uiteraard dat ze op verschillende manieren geïnterpreteerd kunnen worden. Wat deze verschillende manieren van interpreteren betreft kan je denken aan:

 1. Wanneer er sprake is van een smalle band is de kans op een heftige uitbraak groot. Voor deze uitbraak geldt uiteraard dat ze zich zowel naar boven als naar onder kan manifesteren.
 2. Indien de koers buiten de band treedt is dit vaak een duidelijk signaal van een voortzetting van de huidige trend;
 3. Een koersbeweging welke begint bij één van de beide banden zet zich meestal door tot de andere band. Dit kan een mooie hulp zijn bij het bepalen van de koersdoelen.

Voor de bandbreedte van de Bollinger Bands indicator geldt dat ze afhankelijk is van de standaarddeviatie. Deze zorgt ervoor dat de bandbreedte toeneemt wanneer ook de volatiliteit van de crypto stijgt. De band zal smaller worden naarmate de koers stabieler wordt.

5.) Stochastische Oscillator

We zijn ondertussen alweer toegekomen aan de vijfde technische analyse indicator die van nut kan zijn binnen de cryptomarkt. Dit is de zogenaamde ‘Stochastische Oscillator’. Voor deze indicator geldt dat ze erom bekend staat het zogenaamde momentum van een trend weer te kunnen geven. Concreet betekent dit dat ze aan de crypto trader aangeeft welke richting de trend uit zal gaan. Voor de Stochastische Oscillator geldt dat ze in de praktijk gemiddeld wel zo’n twee weken nodig heeft om de richting van de koersen te kunnen voorspellen. Wanneer je gebruik wenst te maken van deze indicator spreekt het dan ook voor zich dat je hier zeker rekening mee zal willen houden.

Voor de Stochastische Oscillator geldt dat ze verantwoordelijk is voor het berekenen van het verschil tussen enerzijds de slotkoers van de crypto en anderzijds de prijsrange over een specifieke periode. Het uiteindelijke resultaat zal beschikken over een waarde gelegen tussen de 0 en 100. Wanneer de waarde in de praktijk groter blijkt te zijn dan 80 is er sprake van een munt die overgewaardeerd is. Bedraagt de score minder dan 20? In dat geval is er sprake van een ondergewaardeerde munt. Deze werkwijze maakt meteen duidelijk dat deze technische analyse indicator over sterke gelijkenissen beschikt met de zogenaamde RSI-score.

6.) Average Direction Index (ADX)

Eén van de belangrijkste zaken die je onder meer als crypto trader vast moet proberen te stellen is de kwaliteit waar een bepaalde koersbeweging over beschikt. Dat is precies waar de Average Direction Index (ADX) jou bij kan helpen. Voor de ADX geldt dat ze een waarde aangeeft die is gelegen tussen de 0 en 100. De ADX staat in de praktijk bekend als een niet-directioneel signaal. Dit betekent dat er geen sprake is van het bepalen van een concrete richting voor de toekomstige koersbeweging van de cryptovaluta in kwestie. Van deze technische analyse indicator wordt er in de praktijk gebruik gemaakt om de sterkte van een stijgende of een dalende koers duidelijk te maken.

Op het ogenblik dat een trader te maken krijgt met een ADX-score van meer dan 25 betekent dit dat er sprake is van een lage trend. Een score van 25 of minder geeft net het tegenovergestelde aan. Met andere woorden, er is geen sprake van een trend. Wil je graag concreet weten wat de verschillende scores van Average Direction Index (ADX) betekenen voor crypto traders? Dat wordt meteen duidelijk gemaakt middels onderstaand overzichtje:

 • Bij een score van 0 tot 25 is er geen sprake van een trend;
 • Bij een score van 25 tot 50 is er sprake van een lage trend;
 • Bij een score van 50 tot 75 is er sprake van een middelmatige trend;

Zoals het bovenstaande overzichtje aangeeft kan ook rekening houden met de ADX absoluut een niet onbelangrijke meerwaarde met zich meebrengen.

ADX
Er is geen sprake van een trend

7.) On-Balance Volume (OBV)

Voor de zevende technische analyse indicator voor crypto geldt dat we het moeten hebben over het On-Balance Volume (OBV). Hier wordt gebruik van gemaakt om prijsvoorspellingen te doen op basis van veranderingen die optreden in het handelsvolume.

Voor On-Balance Volume (OBV) geldt dat ze bekend staat als een zogenaamde cumulatieve indicator die verantwoordelijk is voor het berekenen van de totale som van positieve en negatieve volumes. Het principe dat geldt voor deze indicator is dat elke drastische verandering in volume de toekomstige prijsrichting van een activum duidelijk zal maken.

Wanneer er sprake is van een gestage toename van het volume zonder prijsverandering zal de OBV-indicator een stijgende trend laten optekenen. Ze zal op die manier dan ook te kennen geven dat er meer dan waarschijnlijk weldra een stijging van de prijs zit aan te komen. Wanneer OBV draait terwijl er geen verandering zichtbaar is in prijs betekent dit dat de waarde van de cryptomunt in kwestie in de nabije toekomst wellicht zal dalen.

8.) De MA of Moving Average

De kans is bijzonder groot dat je als crypto trader reeds hebt gehoord over de zogenaamde MA indicator. Het gaat hierbij in de praktijk dan om de Moving Average. Wanneer we dit gaan vertalen naar het Nederlands betekent dit zoveel als het “voortschrijdende gemiddelde”. Dit betekent dat ze de gemiddelde koers weergeeft over een bepaalde periode. Deze indicator is eigenlijk één van de meest eenvoudige indicatoren die gelden op de cryptomarkt. Dat maakt ze echter zeker niet minder interessant, in tegendeel. Menig aantal crypto traders maken er dan ook veelvuldig gebruik van.

Wanneer het gemiddelde en daarbij dus ook de MA lijn oploopt kunnen we spreken over een positieve MA. Wanneer het gemiddelde zakt is er sprake van een negatieve MA. Beiden geven het vervolg van een trend weer. Beschikt de trend over een opwaartse of over een neerwaartse trend? Door gebruik te maken van de Moving Average wordt duidelijk welke trend er zich aan het vormen is. 

Moving average
Moving average

9.) Ichimoku Cloud

In het merendeel van de gevallen is het in de praktijk zo dat er gebruik dient te worden gemaakt van verschillende indicatoren om tot een correcte inschatting van de actuele staat van de markt te kunnen komen. Voor de Ichimoku Cloud indicator geldt echter dat ze aangeeft dat er geen andere indicatoren zijn vereist om rekening mee te houden. Dat is een best gedurfde uitspraak.

Wanneer we Ichimoku Cloud zouden gaan vertalen betekent dit eigenlijk zoveel als “wat je vanaf een berg kan zien”. Hier wordt uiteraard concreet mee bedoeld dat er sprake is van een analyse die vanop een bepaalde afstand wordt toegepast. Voor deze indicator geldt dan ook dat alles zowat draait op het marktsentiment rondom de zogenaamde Kumo Cloud. De prijs die zich hierboven bevindt is bullish omdat er sprake is van duidelijke koopsignalen. Bevindt de prijs zich onder de kumo? Dan is er sprake van een bearish sentiment (verkoopsignalen). Beweegt de prijs in de Kumo Cloud? In dat geval is er sprake van geen concreet sentiment.

10.) Rate of Change (RoC) indicator

De zogenaamde rate of change indicator wordt binnen de cryptomarkt eigenlijk relatief weinig gebruikt. Toch bewijst ze in de praktijk ongetwijfeld haar nut. Er wordt naar deze indicator vaak verwezen als zijnde de momentum indicator. De ROC meet dan ook als het ware de snelheid waarmee de prijs van de onderliggende waarde verandert. De indicator meet dan ook de verandering in procenten tussen de actuele prijs en de prijs van een bepaalde periode in het verleden.

In de praktijk blijkt dat de momentum indicator of ROC wordt gebruikt om de procentuele verandering in waarde over een specifieke periode te kunnen beschrijven. Daarnaast geeft ze als het ware de dynamiek van een variabele weer. In de praktijk blijkt dat de ROC het vaakst wordt toegepast voor investeringen of  trades op de aandelenmarkt. Toch is het zo dat deze technische indicator ook binnen de cryptomarkt steeds vaker boven water komt drijven.

Rate of change
Rate of change (ROC)

11.) Het Pivot Point

Last but not least is er nog het zogenaamde Pivot Point. In eerste instantie is het natuurlijk zo dat toppen en bodems bij een technische analyse worden aangemerkt als steun- en weerstandsniveaus. Voor de technische indicator Pivot Point geldt in de praktijk dat ze naast niveaus in de grafiek ook een aanvullende steun evenals weerstanden aangeeft die beleggers kunnen gebruiken om de inname van een bepaalde positie te kunnen timen. Ook voor deze technische indicator geldt dat haar zwaartepunt op vlak van gebruik zich nog steeds binnen de aandelenmarkt bevindt. Toch moet het gezegd dat ook heel wat crypto enthousiastelingen er tegenwoordig gebruik van maken.

Wat is een technische analyse?

Voordat je aan de slag gaat met de aangehaalde technische indicatoren op deze pagina spreekt het voor zich dat je ook moet weten wat zo’n technische analyse nu precies is en vooral waarom ze toepassen in de praktijk zo interessant kan zijn. Voor een technische analyse geldt dat het eigenlijk een tak van de analyse is die toekomstige prijsontwikkelingen probeert te voorspellen. Dit gebeurt op basis van twee verschillende factoren, namelijk:

 • De eerdere prijs actie die plaats heeft gevonden;
 • De volumegegevens;

De technische analyse vindt haar oorsprong uiteraard binnen de aandelenmarkt. Dit gezegd hebbende is het zo dat ze door de jaren heen een steeds belangrijkere rol is gaan spelen bij het verhandelen van cryptocurrencies. In eerste instantie lijkt een technische analyse bepaalde niet onbelangrijke gelijkenissen te vertonen met de fundamentele analyse. Toch zijn er wel degelijk niet onbelangrijke verschillen. In het geval van een fundamentele analyse is het zo dat men rekening houdt met meerdere prijsfactoren die behoren tot een activum.

Voor een technische analyse of TA geldt dat ze louter en alleen kijkt naar de historische prijs actie. Bijgevolg is het een belangrijk instrument om niet alleen de fluctuaties in prijs, maar ook de volumegegevens van een bepaald activum te kunnen onderzoeken. Voor handelaars geldt dat ze op deze manier in de praktijk trachten om niet alleen nieuwe trends, maar ook gunstige handelsmogelijkheden te spotten.

Hoe maak je in de praktijk gebruik van technische indicatoren?

De belangrijkste achterliggende gedachte bij een technische analyse is dat fluctuaties die plaatsvinden van een activum niet willekeurig zijn. Ze ontwikkelen zich in het algemeen in waarneembare prijstrends. Eenvoudig gezegd wordt er dus aangenomen dat prijsontwikkelingen niet alleen te verklaren, maar bijgevolg ook te voorspellen zijn. Om prijzen te kunnen onderzoeken en dus gunstige handelsmogelijkheden te ontdekken is het zo dat handelaars gebruik kunnen maken van een reeks van zogenaamde charting tools. Hier verwijzen we in de praktijk ook vaak naar als zijnde technische indicatoren.

Voor TA indicatoren geldt dat ze handelaars kunnen helpen om bestaande trends waar te kunnen nemen. Bovendien zijn ze ook verantwoordelijk voor het verschaffen van inzichtelijke informatie over trends die zich in de toekomst zouden kunnen vormen. Dit gezegd hebbende is het bij het gebruik van dergelijke TA indicatoren van belang om er rekening mee te houden dat ze niet onfeilbaar zijn. Met andere woorden, ondanks het feit dat ze zeker interessante hulpmiddelen zijn om de slaagkansen op een gunstige trade aanzienlijk te verbeteren is het wel zo dat er nooit voor de volle honderd procent op kan worden vertrouwd. Hier dien je, je zeker en vast bewust van te zijn.

Hoe kies je de (voor jou) beste technische analyse indicatoren in crypto?

Het belang van de verschillende technische indicatoren kan onderling aanzienlijk verschillen. Bovendien is het van belang om er rekening mee te houden dat deze indicatoren vrij subjectief zijn. Met andere woorden, de technische indicator die het beste werkt voor je buurman hoeft voor jou niet noodzakelijkerwijs ook het beste te werken. Andersom is dat uiteraard ook het geval. Op het ogenblik dat iemand van mening is dat een bepaalde technische indicator voor hem of haar waardeloos is hoeft dat niet te betekenen dat, dat eveneens moet gelden voor jou.

In principe geldt voor alle indicatoren uiteraard dat ze zowel direct of indirect beschikken over hetzelfde doel. Aan de hand van een bepaalde aanname, een specifiek algoritme of een bepaalde berekening geeft een indicator aan wat voor een soort trend er zich aftekent. Bovendien maakt ze ook duidelijk of iets moet worden bestempeld als een koop- of eerder toch als een verkoopsignaal. Dat hoeft overigens in de praktijk zeker niet te betekenen dat elke indicator hetzelfde specifieke moment als respectievelijk een koop- of een verkoopmoment zal herkennen.

Wanneer de technische indicator zich bijvoorbeeld richt op de hoeveelheid aangekochte of verkochte volumes probeert dit een bepaald beeld te schetsen van het sentiment. Niet voor elke technische analyse indicator geldt dat ze rekening houdt met het volume. Een wiskundige benadering zal eerder terugvallen op verschillende zogenaamde grondbeginselen. Hierbij geldt dat de indicatoren die voornamelijk kijken naar ontwikkelende trends zich aanzienlijk meer richten op het marktsentiment.

Waarom is het geen goed idee om slechts één technische indicator te gebruiken?

Op het ogenblik dat je de keuze maakt om een bepaalde technische indicator te gaan gebruiken zal je ongetwijfeld momenten tegenkomen waarop je naar de chart kijkt dat jouw gekozen indicator aangeeft dat er zich op dat eigenste moment een zeer interessante opportuniteit aandient om een bepaalde positie in te nemen. Niet zelden zal je kunnen vaststellen dat alle lichten in een dergelijke situatie op groen kunnen staan waardoor het optimisme logischerwijs de overhand zal nemen. Toch is het van belang om ook in dergelijke situaties je hoofd koel te proberen houden. Niet zelden is het immers zo dat op dergelijke ogenblikken alle voorzichtigheid toch een beetje overboord wordt gegooid. Dit leidt niet zelden tot situaties waarin er geld wordt verloren en dat is niet de bedoeling.

Het spreekt voor zich dat de kans bestaat dat de technische indicator waar je gebruik van maakt het bij het rechte eind heeft. Echter is het nooit een goed idee om hier echt all in op te gaan. In ieder geval kan het de moeite waard zijn om even wat extra zekerheid te gaan halen bij één of meerdere andere technische indicatoren. De praktijk leert ons dat, wanneer verschillende indicatoren in dezelfde richting wijzen, de slaagkans op een succesvolle trade uiteraard merkbaar hoger komt te liggen. Zelfs al is één bepaalde technische indicator dus met andere woorden super enthousiast, ook in dat geval blijft het belangrijk om nog even wat extra bevestiging te gaan zoeken.

Meerdere technische indicatoren gebruiken
Meerdere technische indicatoren gebruiken

Waarom gebruikmaken van technische analyse indicatoren in crypto?

Er zijn verschillende zaken waar je op verder kan gaan op het ogenblik dat je een bepaalde trade gaat maken. In eerste instantie geldt voor menig aantal traders dat ze ervoor kiezen om verder te gaan op hun buikgevoel. Dat kan in de praktijk best goed uitpakken, maar echt goed onderbouwd zijn de keuzes die je maakt dan uiteraard niet. Mede omwille van deze reden geven heel wat mensen er toch de  voorkeur aan om gebruik te maken van technische analyse indicatoren in crypto. Welke voordelen hier nu precies aan verbonden zijn laten we je graag hieronder ontdekken.

1.) Indicatoren creëren een helder beeld van actuele koerstrends

Het eerste voordeel heeft betrekking tot het feit dat technische analyse indicatoren een helder beeld weten te creëren van actuele koerstrends die zich aftekenen. Dat is ongelofelijk belangrijk. Dit niet in het minst omdat er op die manier een goed onderbouwde keuze kan worden gemaakt. Je gaat dus met andere woorden niet meer louter af op je buikgevoel of je voeling met de markt. In plaats daarvan kan je duidelijke signalen benutten die een goede indicatie kunnen geven van welke evolutie een bepaalde koers door zal maken. De fundamentele inzichten die je op deze manier verkrijgt kunnen voor elke trader een niet onbelangrijke meerwaarde betekenen.

2.) Er is altijd wel één technische analyse indicator die bij jou past

Zoals het overzicht op deze pagina reeds duidelijk heeft gemaakt is er in de praktijk sprake van een niet onaanzienlijk aantal technische analyse indicatoren. Dat kan soms voor de nodige verwarring zorgen. Echter zorgt het er in de praktijk eveneens voor dat er altijd wel een bepaalde technische analyse indicator bestaat die past bij jou. Dat is toch ook niet onbelangrijk. Wil je dus met andere woorden kunnen rekenen op toch een beetje meer zekerheid bij het uitvoeren van een crypto trade? Dan is het zeker interessant om één van de verschillende technische analyse indicatoren te gaan gebruiken. Bepaald op basis van het bovenstaande overzicht voor jezelf welke voor jou het beste werkt. Zoals eerder reeds aangehaald kan dit namelijk wel voor iedereen anders zijn.

3.) Je kan je kennis bundelen met andere traders

Het spreekt voor zich dat het in principe voor elke trader mogelijk is om gebruik te maken van de verschillende technische analyse indicatoren die op de markt zijn terug te vinden. Dat zorgt ervoor dat je ook zeer eenvoudig je kennis kan bundelen met deze andere traders. In de praktijk levert dit toch vaak een extra gevoel van zekerheid op.

4.) Indicatoren houden geen rekening met emoties

Het spreekt voor zich dat je als menselijke trader altijd ook op een bepaalde manier rekening zal houden met emoties. Dat geldt niet voor een technische indicator. Voor een dergelijke indicator geldt dat ze zich louter en alleen richt op logica en randvoorwaarden. Dat kan ervoor zorgen dat het niet ongevaarlijke emotionele aspect bij het maken van een trade kan worden uitgeschakeld.

5.) Technische analyse indicatoren zijn waardevol voor alle traders

Uiteraard is het zo dat de verschillende technische analyse indicatoren die er bestaan allemaal op een bepaalde, unieke manier te werk gaan. Daarbij is het zeker zo dat voor de ene indicator geldt dat ze zich al wat beter leent voor beginners als voor de meer gevorderde trader en omgekeerd. Dit gezegd hebbende is het zo dat het uitvoeren van een technische analyse zowel voor de beginnende trader als voor de meer ervaren trader een niet onbelangrijke meerwaarde kan bieden.

Zijn er ook nadelen om rekening mee te houden?

Gebruikmaken van technische analyse indicatoren brengt duidelijk een aantal niet onbelangrijke voordelen met zich mee. Dit gezegd hebbende geldt voor het gebruik van deze indicatoren dat er ook een bepaald aantal nadelen bestaan om rekening mee te houden. Het gaat hierbij dan concreet om:

 • Het gebruik van indicatoren geeft nooit een 100% garantie op succes;
 • Indicatoren zijn geen trading bots, de eindverantwoordelijkheid ligt dus nog steeds bij jou;

In het bijzonder voor beginnende traders geldt dat het gebruik van technische analyse indicatoren soms een foutief gevoel van veiligheid met zich meebrengt. Hierin schuilt een niet onbelangrijk gevaar. Ondanks het feit dat je in de praktijk zeker de slaagkansen op een succesvolle trade aanzienlijk kan verhogen moet het toch altijd gezegd dat je er altijd goed aan doet om je bewust te zijn van het feit dat je trade alsnog verkeerd kan gaan. Gelukkig zijn er verschillende extra hulpmiddelen op de markt terug te vinden die je kunnen helpen om toch een beetje extra zekerheid in te bouwen. Denk hierbij dan bijvoorbeeld aan het hanteren van een stop loss.

Wanneer spreken we van een bullmarkt of een bearmarkt?

Een bullmarkt is een markt waarin het sentiment onder beleggers en investeerders gunstig is. Dat betekent dat er sprake is van een groot vertrouwen in de markt. De resultaten uit het recente verleden zijn goed en er zijn heel wat nieuwe crypto investeerders die door die goede resultaten worden getriggerd om een (nieuwe) positie in te nemen. Voor deze grote groep nieuwe investeerders geldt dat ze zich dan ofwel specifiek kunnen richten op altcoins ofwel de kaart van Bitcoin kunnen trekken. In de praktijk wordt er vaak aangehaald dat een bullmarkt de meest gunstige situatie is voor een nieuwe investeerder om in te stappen. Dat is niet helemaal juist.

Zowel voor de aandelenmarkt als voor de cryptomarkt geldt dat een bullmarkt in het merendeel van de gevallen wordt gevormd en vooral ondersteund door onervaren investeerders. Zij zien dat de koersen een positieve trend vertonen waardoor ze angst hebben om de boot te missen. Deze zogenaamde “fear of missing out” is een zeer belangrijk fenomeen dat zich voordoet tijdens elke bullmarkt. Wanneer er sprake is van een echte bullmarkt in de puurste zin van het woord betekent dit vaak ook dat alle assets die deel uitmaken van de cryptomarkt omhoog gaan. Dit kan dus ook zomaar gelden voor de cryptocurrencies die niet over een onderliggende waarde beschikken. Het spreekt voor zich dat dit niet zelden leidt tot bubbelvorming waar toch voor moet worden opgelet.

Op het verkeerde moment instappen tijdens een bullmarkt zou er in de praktijk zomaar voor kunnen zorgen dat je instapt op het hoogtepunt van de markt. Wanneer de populariteit en daarmee ook het beleggersenthousiasme afneemt is de kans zeer groot dat bepaalde cryptocurrencies meteen een instant drop in waarde zullen laten optekenen. Het is dus in het geheel niet zo dat er tijdens een bullmarkt alleen maar geld wordt verdiend. Door goed aandacht te besteden aan de technische analyse indicatoren is het echter mogelijk om in zekere zin te kunnen inschatten wanneer de markt zich op haar hoogtepunt bevindt en wat de koersontwikkelingen zullen zijn op lange(re) termijn.

Wat is een bearmarkt dan precies?

Voor het sentiment op de cryptomarkt geldt net als bij de reguliere aandelenmarkt dat er zowel sprake kan zijn van een positief als van een negatief sentiment. Bij een positief sentiment is er zoals hierboven reeds aangegeven sprake van een zogenaamde bullmarkt. Is er sprake van een eerder negatief sentiment? In dat geval wordt er gesproken over een bearmarkt. Er zijn verschillende factoren die aan de basis kunnen liggen van een dergelijke markt. Denk hierbij concreet aan:

 • Een aanhoudende daling van de cryptokoersen;
 • Sterk negatief nieuws, bijvoorbeeld als gevolg van nieuwe regulering;

In ieder geval geldt voor elke bearmarkt dat er op een bepaald moment sprake is van een vicieuze cirkel. In eerste instantie is er dus sprake van negatieve koersbewegingen die mogelijks langdurig aanhouden. Dat zorgt ervoor dat de waarde van de cryptocurrencies uiteraard stevig daalt. Daardoor vinden potentiële investeerders het moeilijk om een potentieel interessant instapmoment te ontdekken. De afwachtende houding zorgt ervoor dat de verkoopdruk blijft aanhouden.

Bovenstaande gezegd hebbende spreekt het voor zich dat een bearmarkt in de praktijk niet eindeloos blijft aanhouden. Op een zeker ogenblik zal de waarde van één of meerdere cryptocurrencies zo laag komen te liggen dat potentiële investeerders het “risico” terug vrij beperkt vinden om tegen de actuele koers in te stappen. Langzaam maar zeker zal de koopdruk worden opgebouwd waardoor de verkoopdruk naar de achtergrond zal komen te verdwijnen. Het is op dat ogenblik dat de bearmarkt langzaam maar zeker terug zal veranderen in een bullmarkt.

Een bearmarkt creëert doorgaans de beste aankoopmomenten

Een bepaalde positie innemen tijdens een bullmarkt is vrij eenvoudig. In deze periode overheerst immers het positieve sentiment waardoor veel mensen denken dat alleen the sky the limit is. Echter is het in werkelijkheid zo dat het risico bij instappen tijdens een bullmarkt, zeker voor lange termijn investeringen, een stuk groter is. Je stapt immers meer dan waarschijnlijk in tegen een koers die reeds aanzienlijk werd opgedreven door het heersende optimisme. Dit gezegd hebbende spreekt het voor zich dat ook een bullmarkt voor traders die handig gebruik weten te maken van technische analyse indicatoren een niet onbelangrijk potentieel voordeel met zich weet mee te brengen.

Haal het maximale uit de beschikbare technische analyse indicatoren

Het is uiteraard niet zo dat je als crypto trader verplicht bent om gebruik te maken van één of meerdere technische analyse indicatoren. Dit gezegd hebbende is het wel zo dat er zoals is gebleken op deze pagina toch best een aantal niet onbelangrijke voordelen aan verbonden zijn. Wil jij ook jouw slaagkansen op een succesvolle trade zo optimaal mogelijk houden? Dan kan het dus zeker de moeite waard zijn om één of soms zelfs meerdere technische analyse indicatoren te benutten.

Voordat je gebruik maakt van één of meerdere van deze indicatoren is het altijd interessant om voor jezelf uit te maken welke optie  voor jou nu precies de meeste meerwaarde met zich meebrengt. Doe op dit vlak vooral grondig je eigen onderzoek en ga niet zomaar blind af op de mening van iemand anders. Wat het beste werkt voor iemand anders hoeft immers niet persé ook voor jou het best te werken. Dat is zeker een belangrijk aandachtspunt om rekening mee te houden. Hoe dan ook, wanneer ook jij interesse hebt in de verschillende technische analyse indicatoren die op de markt zijn terug te vinden zal de informatie op deze pagina je ongetwijfeld heel wat interessante inzichten hebben gegeven.

Crypto kopen?

Bitvavo

🎁 Verhandel Eerste €10.000 Crypto Gratis

Finst

🎁 Meld je aan en ontvang €10!

Coinmerce

Verhandel 360+ Crypto & Staking Mogelijkheden

Meer over technisch handelenOp de hoogte blijven?

Volg ons Op Sociale Media, zodat je niets hoeft te missen

bitcoin