Handelen in futures: hoe werkt het beleggen hierin?

Wil jij inspelen op koersschommelingen op de aandelen - of cryptomarkt? We leggen uit wat het handelen in futures betekent.

handelen in futures

Handelen in futures is een veel gebruikte manier van beleggen omdat u redelijk eenvoudig kunt inspelen op koersschommelingen. Toch zijn ook futures risicovolle producten en is er voor de handel hierin kennis en ervaring nodig. U kunt meer dan uw inleg verliezen. In dit artikel geven we u de ins en outs over futures en waar u op moet letten als u gaat handelen of beleggen in hoog risico futures. Posities kunnen namelijk snel veranderen.

Crypto kopen?

Bitvavo

🎁 Verhandel Eerste €10.000 Crypto Gratis

Finst

🎁 Meld je aan en ontvang €10!

Coinmerce

Verhandel 300+ Crypto & Staking Mogelijkheden

Wat zijn futures?

Een future is niet meer dan een termijncontract waarin wordt vastgelegd dat een onderliggend product op een afgesproken moment in de toekomst tegen een een afgesproken prijs wordt geleverd. In de financiële wereld worden futures derivaten genoemd, ofwel afgeleide producten, omdat het onderliggende product zelf niet in het bezit is van de handelaar. 

Het gaat zoals gezegd om een afgeleid product dat zijn waarde ontleent aan de prijs van een onderliggend product. Dat product kan van alles zijn. Van grondstoffen als goud en zilver tot staatsobligaties en aandelen index zoals de AEX. Fysieke levering vindt bij handel in futures niet plaats.

Futures kunnen betrekking hebben op:

  • edelmetalen
  • grondstoffen
  • aandelen
  • valuta
  • obligaties
  • index

Wat kost een future?

De prijs van een future is afhankelijk van een aantal factoren en is voor elke future anders. Zo hangt de prijs af van de onderliggende waarde van het product en schommelt de prijs afhankelijk van vraag en aanbod. De prijs van een future verschilt dus per future en kan ook per moment verschillen. Verhandelen van futures is een activiteit voor gevorderde beleggers. Bij beleggen in futures is het dan ook van belang om de ontwikkelingen op de markt op de voet te volgen.

Hoe werken futures?

Futures werken met een hefboom. Deze hefboom maken hoge rendementen mogelijk met een relatief kleine investering. Het hefboom effect is één van de grootste voordelen die genoemd wordt om in futures te handelen. Het effect van die hefboom werkt echter 2 kanten op. Zo kunnen makkelijk hoge winsten worden geboekt met een lage inleg. Net zo makkelijk kunnen er grote verliezen worden geboekt.

In formulevorm ziet het hefboom effect er als volgt uit: Koers van de onderliggende waarde : (koers van de onderliggende waarde -/- financieringskoers)

Mooi gezegd is de hefboomwerking het effect dat winst of verlies van een afgeleid product als de future uitgedrukt in procenten groter is dan de procentuele ontwikkeling in de onderliggende waarde. Dat is een hele mond vol, maar wat betekent het nu eigenlijk?

Met een hefboom van 10 zal de future 10% in waarde veranderen als de onderliggende waarde met 1% verandert. Dat werkt zoals gezegd beide kanten op en kan zowel positief als negatief zijn. Dat kan leiden tot grote uitslagen, maar ook tot snel oplopende verliezen. Als u in futures wilt beleggen kiest u voor een hoge risicoacceptatie beleggingen en die vereisen kennis en technische analyse. Waar het futures aangaat heeft u te maken met complexe instrumenten waarin kleine bewegingen een hoog risico met zich mee brengen.

Wat is het verschil tussen opties en futures?

Zowel bij futures als bij opties kunt u handelen met een overeenkomst op financiële markten zonder de onderliggende producten in bezit te hebben. Toch zijn er wezenlijke verschillen. Zo zegt het woord ‘optie’ al dat er sprake is van een mogelijkheid ofwel optie. Daarnaast zijn er verschillen in marktaanbod, afloopdata, verplichting ten opzichte van recht en ruilmiddel.

Futures hebben vaste afloopdata op verschillende momenten in het jaar waarop het onderliggende product kan worden verhandeld. Bij opties is het mogelijk om dagelijks, wekelijks, maandelijks of driemaandelijks te beoordelen of u een transactie doet. Bij futures ligt dus de vervaldatum vast. Er is geen mogelijkheid om de future eerder uit te oefenen. Bij opties kan dat wel.

Bij futures is het mogelijk om naast grondstoffen, indices, forex en aandelen ook te handelen in obligaties. Futures vinden plaats via beurshandel, waar obligaties zowel via de beurs als over de counter te verhandelen zijn.

Bij futures bent u verplicht om te handelen en heeft u de keuze tussen fysieke afhandeling of cash. Bij opties is die verplichting er niet, maar heeft u wel het recht om te handelen. Hieronder volgt een rekenvoorbeeld om het verschil tussen opties en futures duidelijk te maken.

Voorbeeld:

Lisa is geïnteresseerd in het aandeel Disney, dat is het onderliggende product. Ze heeft het idee dat dat aandeel explosief gaat stijgen nu Disney met streamingdienst Disney+ de markt verovert. Daarom wil ze zoveel mogelijk aandelen Disney kopen. Nou heeft ze niet zo heel te besteden en omdat de prijs van een aandeel Disney nu al fors is besluit ze om in plaats van aandelen te gaan voor opties.

Omdat ze uit gaat van een forse koersstijging op korte termijn gaat ze ervoor over een week Disney aandelen te kopen tegen een vooraf vastgestelde prijs. Ze betaalt voor dit recht een premie op de beurs die veel lager is dan de waarde van het aandeel zelf. Zo kan ze het recht op veel meer shares kopen, terwijl het risico dat ze loopt beperkt blijft tot de premie die ze betaalt.

Nu zit Lisa er volkomen naast met haar voorspelling. De prijs is flink gezakt en de shares kopen tegen de vooraf afgesproken prijs is geen goed idee, want die is nu veel te hoog in vergelijking met de uiteindelijke prijs. Ze kiest ervoor om haar optie niet uit te oefenen. Haar verlies blijft daarmee beperkt tot de premie die ze voor haar recht betaald heeft.

Als Lisa had gekozen voor futures was haar verlies veel groter geweest. Ze was dan verplicht geweest om op de vervaldatum de aandelen te kopen tegen afgesproken prijs en had zo een groot verlies geleden.

Dalende koers Walt Disney

Kan je met futures meer verliezen dan je inleg?

Het antwoord op deze vraag is simpel: Ja dat kan ook al gaat het hier niet om handel in fysieke producten. Futures zijn risicovolle en ingewikkelde beleggingsproducten die kennis vereisen van de onderliggende index. Hiervoor is ervaring in beleggen en must. Bij het aangaan van futures loopt u restschuld risico en dat betekent dat u meer kunt verliezen dan uw inleg.

Waarom handelen in futures?

Waarom zou u willen handelen in futures als het risico zo hoog is? Ook hier is het antwoord simpel. Het risico op hoge rendementen is net zo hoog als het risico op verlies. Als u bereid bent om een groot risico te nemen en u weet wat u doet kunnen de winsten heel hoog uitvallen.

Hefboomeffect

Beleggen in futures kan zeer winstgevend zijn maar wees u bewust van de substantiële risico’s. Het hefboomeffect kan voor een hoog rendement zorgen. Aan andere de kant loopt u het risico om meer dan uw inleg te verliezen. Investeer nooit geld dat u eigenlijk niet kunt missen. Werk met producten waar u kennis van heeft.

Aandelenportefeuille hedgen

Waarom u nog meer wilt beleggen in futures? Naast de kans op hoge rendementen met relatief lage investering bieden futures de mogelijkheid om op een slimme manier uw aandelenportefeuille te hedgen. Dat wil zeggen dat u een financieel risico van een investering afdekt door middel van een andere investering. U dekt het marktrisico deels af door short posities tegenover een gekochte aandelen positie te zetten.

Koopprijs veilig stellen

Bij verwachting van een daling in de markt kunt u een future short contract afsluiten om een bepaalde prijs veilig te stellen. Bij een verwachting van een stijging in de prijs kunt u een future long contract afsluiten om de aankoopprijs vast te leggen. Stijgt de koers voor de vervaldatum dan spaart het futurecontract geld bij aankoop. Futures trading ontstaat als de kopende partij geen interesse heeft in het onderliggende product en het contract verhandeld wordt. Futures maken het mogelijk om snel te speculeren.

Wat is future Trade?

Bij futures handelen is altijd sprake van een financieel contract dat afgesproken wordt met een bepaalde looptijd met een andere partij. In dat contract ligt vast dat de verkopende partij op een bepaalde datum en tegen een vooraf bepaalde prijs moet leveren. De kopende partij van het contract verplicht zich om op een bepaalde datum tegen de afgesproken prijs te kopen.

Bij een future is er zoals eerder aangegeven altijd sprake van een onderliggende waarde. Daarom wordt een future een derivaat genoemd, wat betekent dat het gaat om afgeleide producten waarvan de prijs wordt bepaald door een onderliggend product. Met de onderliggende waarde wordt datgene bedoeld waarop het contract betrekking heeft.

Voor welke belegger zijn futures geschikt?

Financiële instrumenten als futures zijn vooral bedoeld voor de ervaren beleggers die grote risico’s kunnen nemen en bereid zijn om meer dan hun inleg te verliezen. Het hoge risico vraagt om beleggingservaring en beleggers die weten wat ze doen. Trading van futures is niet voor watjes. Elke transactie en elk termijncontract brengt risico’s met zich mee.

Handelen in futures bij FTX

Bij FTX crypto-exchange kunt u ook in futures handelen. In de wereld van de cryptocurrency is FTX inmiddels een grote speler. Deze crypto exchange heeft het handelen in futures voor Nederlandse gebruikers overgenomen van Binance. Dit omdat de handel in dit financiele instrument aan banden is gelegd bij Binance. Handelen in futures handelen werkt anders dan het ‘gewone’ traden in crypto’s en er zijn andere risico’s mee gemoeid.

Hoe werkt FTX leverage?

Met een FTX future betrekking kunt u een leverage 1 tot 20 keer gebruiken op een oneindig durende crypto overeenkomst van de exchange. Standaard staat de leverage ingesteld op 1 keer, u kunt deze zelf aanpassen aan de gewenste waarde. Voor handelaren is de maximaal mogelijke leverage afhankelijk van de grootte van de positie.

Hoe stel je een stop-loss en take profit in op FTX?

Een stop-loss limiet bestaat uit een stopprijs en een losprijs of wel limietprijs. De stopprijs is de prijs die een limietorder in gang zet. De limietprijs is de specifieke prijs van de geactiveerde limietorder. Wanneer de stopprijs is bereikt wordt uw limietorder meteen in het orderboek gezet.

Stop en loss prijzen kunnen gelijk zijn, maar dat hoeft niet. Het is aan te raden om de stopprijs net boven de limietprijs te zetten bij verkooporders en net onder de limietprijs voor inkooporders.

Waarom stop limit order?

Bij een stop limit wordt de opdracht pas naar de beurs gestuurd als een bepaalde trigger is bereikt. De opdracht wordt uitgevoerd tegen de limiet of beter, maar als de trigger niet bereikt wordt wordt de opdracht niet uitgevoerd.

U kunt stop limit opdracht gebruiken om uw winst te beveiligen als er een plotselinge daling optreedt. Daarnaast kunt u deze tool inzetten als u zich wilt verzekeren van een minimale prijs op uw binance futures.

Stop Limit order FTX

Wat betekent reduce only?

Reduce only houdt in dat u uw huidige positie reduceert zodat u niet per ongeluk een transactie de andere kant op opent. Om een voorbeeld te geven. Stel dat u een long trade van 1.000 euro open heeft. Met reduce only komt u niet ineens 200 euro short te zitten als u 2 keer 600 euro doet op uw targets. Dat maakt de handel wanneer u in futures belegt wat minder risicovol.

Wat gaat de beurs vandaag doen?

Als er gewerkt wordt met financiële instrumenten willen velen weten wat er op de beurs gaat gebeuren. Het zou natuurlijk geweldig zijn als we dat van tevoren wisten. De autoriteit financiële markten zorgt er echter voor dat de handel op de markten fair en zonder voorkennis plaats vindt.

Wat de beurs gaat doen is afhankelijk van veel dingen en vaak ook van sentiment van de beleggers. Economische ontwikkelingen hebben invloed, maar ook een pandemie kan de beurs danig beïnvloeden, net als een oorlog ergens op de wereld. De beurs staat bekend als een belangrijke graadmeter van het vertrouwen in de economie.

Om een gevoel te krijgen wat de beurs gaat doen is het dan ook belangrijk om het nieuws in de wereld op de voet te volgen en vooral ook het sentiment dat het te weeg brengt onder beleggers. Ook buiten reguliere handelstijden dient u de ontwikkelingen in de wereld te volgen, want deze hebben effect op de koersen zodra de beurs weer open gaat. Het hoge risico dat beleggen in futures met zich mee brengt maken alertheid extra belangrijk.

Crypto kopen?

Bitvavo

🎁 Verhandel Eerste €10.000 Crypto Gratis

Finst

🎁 Meld je aan en ontvang €10!

Coinmerce

Verhandel 300+ Crypto & Staking Mogelijkheden

Andere handige artikelen rondom de handel in cryptovaluta (futures)