Wanneer spreken we van hyperadoptie bij crypto?

hyperadoptie crypto
Author picture

Frank Kruit is een toegewijde en gepassioneerde expert op het gebied van crypto.

🔥 Populaire actie: Nederlandse exchange geeft nieuwe klanten €10 gratis cash! 🔥

Wanneer we enkele jaren terug zouden keren in de tijd zou het meteen duidelijk worden dat crypto een ongelofelijke weg heeft afgelegd. Volgens verschillende partijen is het zo dat er weldra zelfs sprake zal zijn van hyperadoptie. Onder meer Wells Fargo, toch geen kleine speler binnen de financiële wereld, heeft aangegeven dat hyperadoptie niet ver meer weg is. Dat is bij veel mensen ingeslagen als een bom. Meteen rezen er dan ook heel wat vragen. Als er bijna sprake is van hyperadoptie, betekent dit dan ook dat de BTC-koers haar echte top binnenkort heeft bereikt? En is het dan nog wel verstandig om nu nog te investeren in Bitcoin of crypto in het algemeen? De inhoud van dit blogartikel bied je een antwoord op al deze toch wel belangrijke vragen.

Hyperadoptie, wat is dat eigenlijk voor een term?

Vroeger had werkelijk nog helemaal niemand gehoord van de term hyperadoptie. Tegenwoordig is het een term die we af en toe voorbij zien komen en die vooral betrekking blijkt te hebben op de cryptomarkt. Voor veel mensen geldt echter dat ze zich nog steeds de vraag stellen wat dit nu precies is voor een term. 

In principe maakt deze term duidelijk dat bijvoorbeeld een bepaalde asset haar hoogtepunt op vlak van adoptie heeft bereikt… of in ieder geval sterk nadert. Dit kan op verschillende manieren worden geïnterpreteerd. Het hoeft in ieder geval zeker niet te betekenen dat de waarde van crypto hun definitieve hoogtepunt hebben bereikt, in tegendeel.

We mogen niet vergeten dat voor crypto geldt dat er vaak sprake is  van een bepaalde schaarste. Denk bijvoorbeeld maar aan Bitcoin. Er kan in de praktijk nooit sprake zijn van meer dan 21 miljoen BTC. Dat lijkt ongelofelijk veel, maar als we rekening houden met alle potentiële investeerders en gebruikers die er op deze planeet rondlopen is dat eigenlijk vrij weinig. 

Deze schaarste zal er bij een nog verder toenemende vraag voor zorgen dat de koers zeker nog een stevige opwaartse beweging kan maken. Ook de introductie van bijvoorbeeld een Bitcoin spot ETF zou deze vraag (extra) kunnen stimuleren. In ieder geval mag het duidelijk zijn, zelfs wanneer we nu reeds de fase van hyperadoptie zouden naderen zit er met zekerheid nog heel wat meer in de pijplijn.

‘Crypto: Te Vroeg Of Te Laat’

De mening die Wells Fargo zich heeft gevormd met betrekking tot crypto is er één die vrij duidelijk is. Ze heeft er dan ook voor gekozen om er een volledig rapport aan te wijden die eigenlijk maar weinig tot de verbeelding over laat. Het rapport heeft dan ook niet voor niets de titel ‘Crypto: Te Vroeg Of Te Laat’. Volgens de grote Amerikaanse bank is het zo dat de adoptie van crypto moet worden vergeleken met de adoptie van het internet. In eerste instantie stonden veel mensen en partijen er ook zeer sceptisch tegenover, maar tegenwoordig kunnen we niet meer zonder. De bank is dan ook formeel en stelt dat het niet verstandig zou zijn om de cryptomarkt links te laten liggen.

In het rapport staat onder meer te lezen dat de bank begrijpt dat mensen van mening zijn dat het mogelijks te laat is om te investeren in crypto. Dit uiteraard omwille van de stevige koersevolutie die verschillende van deze assets door de jaren heen reeds hebben doorgemaakt. De bank deelt die mening echter niet. Ze geeft daarbij aan dat het niet mogelijk is om crypto op dezelfde manier te evalueren als bijvoorbeeld aandelen. Standaard begint elke cryptovaluta dan ook eigenlijk met een waarde van nul. Dat op zich is al een significant verschil met bijvoorbeeld aandelen.

Wat betekent dit voor de toekomst van crypto?

Het spreekt voor zich dat de evolutie die crypto heeft doorgemaakt er toe heeft geleid dat de adoptie inderdaad aanzienlijk is toegenomen. Verschillende factoren liggen daarvan aan de basis, namelijk:

  1. Het kopen van crypto (en verkopen) is veel toegankelijker geworden;
  2. Er zijn nieuwe producten zoals een Bitcoin futures ETF verschenen;
  3. Het is vrij eenvoudig mogelijk om passieve inkomsten te realiseren met crypto;

Alle verschillende hierboven aangegeven zaken hebben er hun steentje toe bijgedragen dat de adoptie van onder meer Bitcoin een aanzienlijke sprong heeft gemaakt. Ook de financiële inspanningen die heel wat bedrijven verspreid over de wereld hebben geleverd hebben hier uiteraard mee toe geleid. 

Daar waar eerst bedrijven helemaal niets moesten weten over Bitcoin en crypto is daar ondertussen toch wel enigszins verandering in gekomen. Zelfs Tesla, één van ’s werelds meest veelbelovende (technologie)bedrijven heeft Bitcoin op de balans staan.

Hyperadoptie kent vele gezichten

Op de vraag of we de fase van hyperadoptie daadwerkelijk binnenkort hebben bereikt valt moeilijk een sluitend antwoord te geven. Dat is het gevolg van het feit dat hyperadoptie verschillende gezichten heeft. Betekent dit bijvoorbeeld dat het grootste deel van de wereld gebruik maakt van crypto? Of betekent dit dat ’s werelds grootste bedrijven crypto omarmen en in hun diensten en / of producten implementeren? Of een combinatie van beiden? Dat er nog heel wat meer in de pijplijn zit is in ieder geval een feit. Hiervoor hoeven we bijvoorbeeld alleen maar te kijken naar de komst van de zogenaamde spot ETF die er op een bepaald moment toch zal komen. 

Dit mogelijks zelfs niet alleen voor Bitcoin, maar ook voor bijvoorbeeld Ethereum. Van deze laatste is bekend dat er ook wordt gewerkt aan een futures ETF. Deze twee factoren alleen al maken duidelijk dat de mogelijkheden om de adoptie  van crypto te verbeteren nog (lang) niet uitgeput zijn.Op de hoogte blijven?

Volg ons Op Sociale Media, zodat je niets hoeft te missen

bitcoin