Investeren in XRP, de pro’s en contra’s

investeren in xrp
Author picture

Frank Kruit is een toegewijde en gepassioneerde expert op het gebied van crypto.

🔥 Populaire actie: Nederlandse exchange geeft nieuwe klanten €10 gratis cash! 🔥

Eén van de vaakst besproken cryptocurrencies op de markt is ongetwijfeld XRP van het bedrijf Ripple. Voor het overgrote merendeel van de virtuele munten die op de cryptomarkt zijn gelanceerd geldt dat ze één belangrijke eigenschap met elkaar gemeen hebben. Het gaat hierbij dan uiteraard meer bepaald om het gedecentraliseerde karakter waar ze zich door kenmerken. Wat deze eigenschap betreft heeft Ripple het met XRP over een andere boeg gegooid.

Voor deze token geldt namelijk dat ze helemaal niet gedecentraliseerd is waardoor ze eigenlijk ingaat tegen het karakter van een cryptomunt. Dit gezegd hebbende is en blijft XRP één van de naar marktkapitalisatie belangrijkste cryptomunten die er bestaan. Het hoeft dan ook niet te verbazen dat veel mensen overwegen om een investering te doen in deze cryptomunt. Ben jij dat ook van plan? Dan is het zeker interessant om kennis te maken met de pro’s en contra’s van deze cryptomunt.

Wat is Ripple (XRP)?

Laat ons eerst even een korte introductie geven in de wereld van Ripple en XRP. Voor Ripple geldt dat ze een softwarebedrijf is welke werd opgericht in het jaar 2012 door Jed McCaleb evenals Chris Larsen in het Amerikaanse Californië. Op moment van schrijven is het bedrijf dat zich achter XRP bevindt niet beursgenoteerd. In eerste instantie luisterde het bedrijf naar de naam OpenCoin, maar in een latere fase werd die naam dus veranderd in Ripple.

De onderneming startte met de ontwikkeling van het Ripple protocol in het jaar 2012. Het protocol realiseert een gedecentraliseerd peer-to-peer netwerk welke aan banken evenals andere financiële organisaties een betalingsprotocol aanbiedt. Voor XRP geldt dat ze fungeert als de native token van het Ripple-netwerk. Ze wordt uitsluitend door het achterliggende bedrijf Ripple uitgegeven en ontwikkeld. Voor het open source protocol van Ripple geldt dat ze op moment van schrijven al wordt gebruikt door menig aantal andere banken en andere financiële instellingen. Vooral dit gegeven zorgt ervoor dat ze ook kan rekenen op de interesse van heel wat mogelijke investeerders.

Welk doel heeft Ripple zichzelf gesteld?

Voor elk legitiem project dat op de cryptomarkt wordt geïntroduceerd geldt uiteraard dat ze wordt gelanceerd met een bepaalde reden of een specifiek doel voor ogen. Ripple en haar XRP-token vormen daar uiteraard geen uitzondering op. Het voornaamste doel van het bedrijf is om op te treden als wereldwijd afwikkelingsnetwerk om op die manier bestaande diensten evenals de bestaande infrastructuur te kunnen verbeteren. Voor Bitcoin geldt dat ze wordt beheerd door een gedecentraliseerd peer-to-peer netwerk. Dit betekent dat er geen sprake is van een beheer door een enkele entiteit. Voor XRP geldt dat wel. In haar geval is die enkele entiteit uiteraard het bedrijf Ripple.

Het belangrijkste doel van het bedrijf Ripple is om een netwerk op te zetten waarmee het zoveel mogelijk transacties op hetzelfde moment kan verwerken. Voor het bedrijf geldt dat ze graag verschillende partijen wil aantrekken die geïnteresseerd zijn in haar technologie. Het gaat daarbij in het bijzonder om:

  • Grote banken;
  • Overmakingsdiensten;
  • Betalingsproviders;

Voor het Ripple-netwerk geldt dat ze haar omwille van deze reden niet rechtstreeks presenteert als een directe rivaal voor de (gedecentraliseerde) cryptocurrencies die op de markt zijn terug te vinden. In plaats daarvan wil ze eigenlijk een soort van bijgewerkte en vooral verbeterde versie zijn van het SWIFT-systeem welke op vandaag natuurlijk veelvuldig door banken wordt gebruikt.

XRP, in het vizier van de Amerikaanse SEC

Op moment van schrijven is het zo dat er nog steeds een inmiddels drie jaar durende rechtszaak loopt van de Amerikaanse Securities and Exchange Commission (SEC) tegen het bedrijf Ripple en haar XRP-token. De SEC is namelijk van mening dat de tokens worden verkocht als ongeregistreerde effecten en dat is bij wet verboden. Ondanks het feit dat het netwerk van Ripple net als de XRP-token al over een duidelijke toepassing beschikt in de wereld moet het gezegd dat er nog steeds een beetje wantrouwen tegenover het heel systeem staat. Dat is het gevolg van de volgende factoren:

  1. De lopende rechtszaak van de SEC kan in het nadeel van Ripple uitdraaien;
  2. Mocht de rechtszaak negatief uitpakken kan dat de XRP-koers flink doen dalen;
  3. Een negatieve uitkomst van de rechtszaak zou zomaar nefast kunnen zijn voor de hele markt;

Naast bovenstaande blijft er ook het gecentraliseerde karakter waar het systeem van Ripple over beschikt. Voor heel wat crypto enthousiastelingen geldt nog altijd dat ze van mening zijn dat het gecentraliseerde karakter ervoor zorgt dat Ripple eigenlijk ingaat tegen de waarden waar de cryptomarkt voor staat. Dat is echter uiteraard een zeer persoonlijk element. Dat spreekt voor zich.

Investeren in Ripple, dit zijn de pro’s

Investeren in XRP, de token van het bedrijf Ripple brengt in de praktijk een aantal potentieel zeer interessante voordelen met zich mee. Voor heel wat crypto gerelateerde projecten geldt dat ze het in de praktijk moeten stellen zonder een duidelijke user case. Dit zorgt ervoor dat het risico van investeren in een dergelijk project als zeer aanzienlijk kan worden bestempeld. Door te investeren in Ripple kies je voor een project dat al goed is ingeburgerd op de markt en door verschillende partijen daadwerkelijk reeds wordt gebruikt. Dit neemt een niet onbelangrijk stuk risico weg. In ieder geval, de belangrijkste pro’s om te gaan investeren in XRP ontdek je meteen hieronder.

1.) Het Ripple-systeem is ontzettend veelzijdig

In eerste instantie is het natuurlijk zo dat Ripple over haar eigen valuta (de XRP-token) beschikt. Dit gezegd hebbende betekent dit in het geheel niet dat haar werking beperkt is tot uitsluitend deze eigen valuta. Zo kan ze eveneens andere valuta’s verwerken en heeft ze de mogelijkheid om ook andere assets zoals bijvoorbeeld grondstoffen te verwerken. Dit zorgt ervoor dat het systeem van Ripple over een werkelijk uitstekende veelzijdigheid beschikt.

2.) Er kunnen snel (bijzonder) veel transacties worden verwerkt

Op moment van schrijven geldt voor Ripple dat ze in staat is om zomaar even 1.500 transacties per seconde te verwerken. Dat zijn gigantisch veel transacties wanneer je de hoeveelheid gaat vergelijken met de andere projecten die op de cryptomarkt zijn terug te vinden. Het doel van Ripple is om er uiteindelijk voor te zorgen dat er zoveel mogelijk transacties met zoveel mogelijk verschillende activa op een zo snel mogelijke manier kunnen worden uitgevoerd.

3.) De kosten zijn veel beperkter dan bij vergelijkbare diensten

Wanneer je geld de wereld wenst rond te sturen zal je daarbij zeer vaak geconfronteerd worden met niet onaanzienlijke kosten. Zoveel spreekt voor zich. Voor het systeem van Ripple geldt dat ze erin is geslaagd om die kosten stevig binnen de perken te houden. Dit zorgt ervoor dat ze over een niet onaanzienlijk financieel voordeel beschikt ten opzichte van andere partijen die een dergelijke dienstverlening aanbieden. In het merendeel van de gevallen liggen de kosten lager dan één cent.

Voordelen Ripple
Voordelen Ripple

Met welke contra’s dien je rekening te houden?

Net zoals het geval is bij elk project op de cryptomarkt geldt ook voor een investering in Ripple of XRP dat er uiteraard bepaalde risico’s of contra’s aan verbonden zijn. Hiervoor geldt dat ze toch bij heel wat (potentiële) investeerders zorgen voor de nodige angst om te gaan investeren. Of die angst altijd even terecht is laten we even in het midden. Het spreekt echter uiteraard wel voor zich dat het zaken zijn om als mogelijke investeerder bij stil te blijven staan. De belangrijkste contra’s die verbonden zijn aan investering in XRP hebben we hieronder alvast even voor jou op een rijtje gezet.

1.) De rechtszaak van de SEC kan negatief uitpakken

Sinds het jaar 2020 heeft de Amerikaanse SEC een rechtszaak lopen tegen Ripple waar we eerder op deze pagina al naar hebben verwezen. Het lijkt er naar uit te zien dat de SEC een voorbeeld wil stellen met Ripple en haar XRP-token en dat zorgt voor de nodige ongerustheid onder (potentiële) investeerders in de token. Mocht blijken dat de rechtszaak verloren gaat kan dat dan ook in de praktijk zomaar grote gevolgen hebben voor het bedrijf Ripple en haar token. Bij uitbreiding zou de uitspraak ook zomaar kunnen zorgen voor een schokgolf doorheen de cryptomarkt.

Wellicht is dit één van de belangrijkste risico’s waar je rekening mee dient te houden wanneer je gaat investeren in XRP. Voor deze kwestie geldt dat ze op moment van schrijven al jaren aansleept. Mocht er een einde aan komen en mocht de uitspraak in het voordeel zijn van Ripple, dan spreekt het voor zich dat dit wel meteen een aanzienlijke boost kan geven aan het momentum van de coin.

2.) Ripple maakt gebruik van validators

Het systeem van Ripple werkt op die manier dat het vertrouwt op de diensten die worden verstrekt door zogenaamde validators. Dit heeft als gevolg dat het systeem van Ripple en haar XRP-token op z’n minst als deels gecentraliseerd kan worden bestempeld. Voor heel wat mensen die willen investeren in de cryptomarkt geldt dat ze dit geen prettige gedachte vinden. Zij kijken dan ook bij voorkeur in de richting van echt gedecentraliseerde tokens en crypto projecten.

3.) Alle XRP-tokens zijn pre-mined

Voor alle XRP-tokens geldt dat ze op voorhand zijn gemined. Dit zorgt ervoor dat er sprake is van een slecht beperkte(re) prikkel voor gemeenschappelijke nodes om deel uit te maken van het netwerk. Dit terwijl er bovendien ook helemaal niet veel nodes nodig zijn om het netwerk daadwerkelijk te kunnen beheren. Een significant gedeelte van de pre-mined XRP tokens zijn uiteraard ook in het beheer van dezelfde (centrale) partijen. 

Dit doet het vermoeden bestaan dat er op een bepaald niveau sprake kan zijn van marktmanipulatie. Wat immers wanneer een grootschalige houder van XRP er plots voor kiest om een significant gedeelte van zijn of haar tokens in één keer op de markt te gaan zetten? Dit zou in de praktijk zomaar kunnen leiden tot een stevige correctie of crash van de koers. Ook dit is een risico waar investeerders zeker de nodige aandacht aan besteden.

Conclusie, hoe interessant is investeren in XRP?

Investeren in XRP betekent in de praktijk investeren in één van de sinds jaar en dag grootste en tevens ook belangrijkste projecten op de cryptomarkt. Net zoals geldt voor alle andere crypto gerelateerde projecten op de markt geldt ook voor Ripple en haar XRP-token dat er bepaalde risico’s aan verbonden zijn. Het is als mogelijke investeerder uiteraard zeer belangrijk om je van deze risico’s bewust te zijn. 

Veel van hoe de toekomst eruit zal komen te zien voor Ripple is afhankelijk van de uitspraak in de rechtszaak van de SEC. Op moment van schrijven wijzen alle voortekenen in de richting van een voordeel voor Ripple, maar het blijft belangrijk om een slag om de arm te houden. Hoe dan ook, de talrijke voordelen die zijn verbonden aan investeren in XRP maken dit een keuze die in de praktijk voor veel investeerders zomaar het overwegen waard kan zijn. Uiteraard spreekt het voor zich dat het altijd van cruciaal belang is om voorafgaand grondig je eigen onderzoek te doen.

Crypto kopen?

Bitvavo

🎁 Verhandel Eerste €10.000 Crypto Gratis

Finst

🎁 Meld je aan en ontvang €10!

Coinmerce

Verhandel 360+ Crypto & Staking Mogelijkheden

Lees verder over...Op de hoogte blijven?

Volg ons Op Sociale Media, zodat je niets hoeft te missen

bitcoin