Onderzoek naar interesse in crypto door Cryptokoersgids.nl

Onderzoek interesse in crypto
Author picture

Frank Kruit is een toegewijde en gepassioneerde expert op het gebied van crypto.

🔥 Populaire actie: Nederlandse exchange geeft nieuwe klanten €10 gratis cash! 🔥

Cryptokoersgids.nl heeft diepgaand onderzoek uitgevoerd om meer inzicht te krijgen in het gedrag en de interesses van haar bezoekers met betrekking tot cryptocurrency. De data voor dit onderzoek zijn verzameld via Google Analytics, een krachtige webanalysetool die gedetailleerde statistieken biedt over websiteverkeer en -gedrag.

Google Analytics verzamelt gegevens via een JavaScript-tag die in de code van de webpagina’s is geplaatst. Hierdoor kunnen website-eigenaren informatie verzamelen over hoe bezoekers met hun site omgaan.

Het onderzoek is uitgevoerd onder 19845 unieke bezoekers over de afgelopen 2 jaar en heeft zich gericht op verschillende facetten, zoals geslacht, leeftijd en geografische locatie.

Geslacht

Van de 19845 onderzochte bezoekers was 73.21% man en 26.79% vrouw. Hoewel mannen de meerderheid vormen van de bezoekers van de site, toont de aanwezigheid van een aanzienlijk percentage vrouwen aan dat de interesse in cryptocurrency zich uitbreidt over beide geslachten.

Leeftijd

Bij het analyseren van de leeftijdsverdeling van de bezoekers, zien we enkele interessante trends. De grootste groep bezoekers zijn de 35-44-jarigen, die 23.14% van het totale bezoekersbestand uitmaken. Ze worden op de voet gevolgd door de 45-54-jarigen (21.72%) en de 25-34-jarigen (20.27%). De jongere (18-24) en oudere (65+) leeftijdsgroepen vertegenwoordigen respectievelijk 9.22% en 10.70% van de bezoekers.

Bij het uitsplitsen van de leeftijdsgroepen naar geslacht, zien we vergelijkbare trends bij zowel mannen als vrouwen. De 35-44-jarigen vormen de grootste groep bij beide geslachten, gevolgd door de 45-54-jarigen en de 25-34-jarigen.

Interesse in crypto per geslacht en leeftijd

Geografische locatie

Onderstaande grafiek toont de interesse in crypto per provincie, gemeten als het percentage van het aantal bezoekers van de website cryptokoersgids.nl ten opzichte van het totale aantal inwoners in elke provincie (inwonersaantallen 2023).

Zoals uit de grafiek blijkt, heeft Noord-Holland de hoogste interesse in crypto in verhouding tot het aantal inwoners, met bijna 0,183% van de inwoners die de website bezoeken. Dit wordt gevolgd door Zuid-Holland en Utrecht, met respectievelijk ongeveer 0,128% en 0,111% van de inwoners die de website bezoeken.

Aan de andere kant heeft Zeeland de laagste interesse in crypto in verhouding tot het aantal inwoners, met slechts ongeveer 0,054% van de inwoners die de website bezoeken.

Geografische ligging interesse in crypto

Conclusie

Het diepgaande onderzoek naar cryptobelangstelling laat enkele interessante bevindingen zien. Ten eerste blijkt dat de interesse in cryptocurrency zich uitbreidt over beide geslachten, met mannen als meerderheid maar ook een aanzienlijk percentage vrouwen die geïnteresseerd zijn. Daarnaast tonen de leeftijdsgegevens aan dat de leeftijdsgroepen tussen 35-44 jaar, gevolgd door 45-54 jaar en 25-34 jaar, de meest actieve bezoekers zijn op de website. Dit suggereert dat de interesse in cryptocurrency vooral te vinden is bij de middelbare leeftijdsgroepen. 

Bovendien is er gekeken naar geografische locatie, waaruit blijkt dat Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht de provincies zijn met de hoogste interesse in crypto, terwijl Zeeland de minste interesse vertoont. Deze inzichten kunnen waardevol zijn voor bedrijven en organisaties die zich bezighouden met cryptocurrency, om hun doelgroep beter te begrijpen en gerichte marketing- en communicatiestrategieën te ontwikkelen.

Lees verder over...Op de hoogte blijven?

Volg ons Op Sociale Media, zodat je niets hoeft te missen

bitcoin