BarnBridge (BOND): koers + verwachting (uitleg & review)

Wil jij meer weten over BarnBridge (BOND)? Wij vertellen je alles over deze cryptomunt. Bijvoorbeeld wat je ermee kunt doen.

barnbridge
Cijfer
3.9/5

Veel crypto investeerders hechten er (letterlijk) waarde aan om hun beleggingen af te dekken om het risico van hun investering wat kleiner te maken. Je zou hier BarnBridge voor kunnen gebruiken want deze crypto belooft immers stabiliteit. Hoe BarnBridge dit gaat realiseren in een volatiele cryptowereld ontdek je hier.

Eind juni 2021 heeft Cryptocurrency handelsplatform Coinbase Pro bekendgemaakt dat het een aantal nieuwe digitale activa aan zijn platform heeft toegevoegd waaronder BarnBridge (BOND). Het BarnBridge (BOND) token is een Ethereum token waarmee gebruikers zich kunnen indekken tegen DeFi prijsvolatiliteit en opbrengstgevoeligheid. 

Met de introductie van dit soort digitale munteenheden voegt Coinbase Pro de eerste daad bij de intentie om te investeren in nieuwe tools om mensen te helpen om de cryptowereld te begrijpen en de wereld van de digitale valuta toegankelijker te maken. Een goede reden om kennis te maken met Barnbridge

Opgericht in 2020
Ticker BOND
Token ERC20
Staken Ja
Whitepaper Ja
Roadmap Ja
Team Bekijk
Website Bezoek

Pluspunten

✔️ Gemakkelijke toegang tot minen
✔️ Groei van de munt is zeer gestaag gegaan

Minpunten

❌ Risico van investering afhankelijk van regeringen, bedrijven en andere invloeden

Wat is BarnBridge (BOND)?

BarnBridge met de ticker BOND is gecreëerd op de Ethereum blockchain en richt zich op het tokonizen van risico’s. We leggen je verderop in dit artikel uit wat tokonizen is. 

De crypto is in 2019 opgericht en is in 2020 op de markt verschenen met verhandelbare tokens. Je zou denken dat deze tokens je blootstellen aan de volatiliteit (de beweeglijkheid van deze koersen) van de cryptomarkten. 

Bij de keuze voor BarnBridge is dit echter niet het geval en hiermee komen we op de kenmerkende karakteristieke eigenschap van deze crypto. BarnBridge is immers ontwikkeld en vormgegeven als een platform onafhankelijk protocol. 

Deze keuze is gemaakt met de doelstelling om de risico’s van de DeFi (De gedecentraliseerde financiering) te ontlopen. In de praktijk betekent dit dat je gebruik kunt maken van het risicoprofiel dat bij je past en de renterisico’s kunt afdekken via meerdere DeFi protocollen.

Wat is tokonizen?

Het is goed je uit te leggen wat de term tokonizen betekent om je een beeld te geven wat de voornaamste doelstelling van BarnBridge is. Tokonizen is een techniek die toegepast wordt om gevoelige data te veranderen in niet gevoelige gegevens. Deze tokens worden hiermee geschikt gemaakt om in een database of ander intern systeem te gebruiken. 

Het grote voordeel hiervan is dat alle belangrijke gegevens behouden blijven zonder de veiligheid ervan in gevaar te brengen. Tokonizen is hiermee een uitstekende techniek om toe te passen in de cryptowereld om beleggers de kans te geven om hun investeringen af te dekken. De keuze voor BarnBridge past hier dus uitstekend bij.

Team BarnBridge

Wat is DeFi?

De letters DeFi staan voor Decentralized Finance wat je in het Nederlands kunt vertalen in gedecentraliseerde financiering. Je kunt deze vorm van financiering het beste omschrijven als een beweging die gebruik maakt van gedecentraliseerde netwerken en blockchains om traditionele financiële producten om te zetten in transparante protocollen die zonder tussenpersonen werken. 

Je kunt deze protocollen zelfs “vertrouwensloos” noemen. Cryptocurrency wordt immers op een gedecentraliseerde manier verhandeld. 

Door de beschikbaarheid van technologieën zoals het internet, cryptocurrency, cryptografie en blockchain hebben we de instrumenten in handen om een financieel systeem op te bouwen zonder dat hiervoor de controle van centrale autoriteiten (zoals een bank) noodzakelijk zijn. 

De term “Don’t trust, verify” (wat je kunt vertalen als “Vertrouw niet, controleer”) heb je vast al meerdere keren gehoord als je wat bekender bent in de crypto wereld. Dit geeft een goed beeld van de gedachtegang waarop de systemen gebaseerd zijn.

Bijna alle DeFi-toepassingen (waaronder BarnBridge) zijn gebouwd op de blockchain van Ethereum. Dit blockchain fungeert als gedeeld grootboek waarop de digitale waarde wordt bijgehouden door de deelnemers zelf en dus niet door een centrale organisatie. Tokens kunnen worden gecreëerd, opgeslagen en beheerd. 

Hiervoor worden smart contracts (slimme contracten) en gedecentraliseerde toepassingen (DApps) geschreven en gebouwd. Het verloop van deze contracten en overeenkomsten worden automatisch afgedwongen bij het verkrijgen van de juiste data door de blockchain. 

Gedecentraliseerde financiering is veerkrachtig en transparant omdat het voor iedereen (die beschikt over een internetverbinding) beschikbaar is. De modulaire DeFi-protocollen kunnen als een soort legostenen op elkaar geklikt worden.

Risico’s herverdelen met BarnBridge

Naast het afdekken van renterisico’s kun je met BarnBridge het risico dat je loopt herverdelen. Hiervoor gebruik je tokenized liquid tranches waarbij je gebruik maakt van SMART Yield obligaties. De kans is groot dat je niet veel wijzer wordt van deze zin. Daarom gaan we de verschillende elementen van deze constructie hieronder aan je uitleggen.

Wat is een tranche?

Een tranche in dit geval is een in Dollar uitgedrukt deel waarin het risico van een cryptomunt wordt opgesplitst. Deze tranches gebruik je om crypto derivaten op te bouwen. BarnBridge is immers een derivaten protocol dat vooral gericht is op gestructureerde stablecoin leenproducten. Een derivaat is een secundair contract of financieel instrument dat zijn waarde ontleent aan een primaire onderliggende waarde. 

Dit wil in de praktijk zeggen dat het protocol is ingericht om boerderijen in te delen in verschillende risicocategorieën. Gebruikers worden hierdoor in staat gesteld om vaste cryptocurrencies in de boerderijenpools te storten. Hierdoor ontstaat er de genoemde risicoverdeling. 

Beleggers in de hogere pools ontvangen een vaste rente, terwijl de kleinere pools een inkomen met een variabele rente ontvangen. Hierbij worden ze uiteraard gestimuleerd door het BOND token. BarnBridge biedt dus alle mogelijkheden om je risicobeheer in verschillende lagen op te delen.


Wat zijn SMART Yield-obligaties?

Zoals we al eerder in onze uitleg aan hebben gegeven, maak je bij de BarnBridge constructie gebruik van SMART Yield-obligaties. SMART Yield is een app waarbij je gebruik maakt van junior en senior getrancheerde (dus in stukken of schijven opgedeelde) derivaten om tokens te minten. 

Deze tokens vertegenwoordigen dan een proportioneel juist verdeelde storting binnen DeFi protocollen. Het zal de oplettende lezer zijn opgevallen dat er onderscheid wordt gemaakt tussen junior- en senior tokens. Het junior token is een ERC 20 token dat door iedereen gemined kan worden. 

Met behulp van SMART Exposure kun je specifieke wegingen van ERC-20-tokens binnen je portfolio automatisch opnieuw in evenwicht brengen. Het senior token is een ERC721 token (of een NFT- Non Fungible Token) wat een obligatie vertegenwoordigt. Dit wil zeggen dat de junior tokens zorgen voor de liquiditeit die de senior obligatiebeleggers nodig hebben om een stabiel rendement te ontvangen. Het belangrijkste doelstelling van het gebruik van junior tokens is om het risico te kopen van senior obligatiebeleggers. 

Met de SMART Yield app kun je ook via een hefboomwerking, variabele opbrengsten krijgen op stablecoin-stortingen op andere platformen voor crypto leningen. Uiteraard moeten die leningen wel door BarnBridge ondersteund worden.

Verschil tussen junior- en senior tranches

Het verschil tussen junior- en senior tranches heeft betrekking op de te ontvangen rente en de risicogevoeligheid. De senior obligaties hebben echter een gegarandeerde permanente vaste rente. Junior token houders hebben hier geen recht op. Zij lopen een risico bij de intentie om een senior obligatie te kopen. 

Op het moment dat de annuïteiten (aflossing plus rente) met variabele rente onder de geprojecteerde drempel komen, pakt dit ongunstig uit. De junior token houders genereren uiteraard wel extra inkomsten wanneer de variabele APY (jaarlijkse rente) van de onderliggende schuldenpool hoger is dan het gewogen gemiddelde van het gegarandeerde rendement van senior tokenhouders.

Het onderpand van de junior- en senior stortingen wordt nu in liquiditeitspools geplaatst. Deze pools worden dan weer geplaatst op opbrengst gevende protocollen en Apps. Daarna vindt de bundeling in een tranche plaats. Op deze manier kun je toegang krijgen tot senior tranches en loop je een lager risico. Het is wel goed om te realiseren dat dit wel ten koste gaat van een lagere rente (yield). Met behulp van de SMART obligaties kan je er nu voor kiezen om het risico dat verbonden is aan het rendement te kopen of te verkopen. De prijs van dit tokenized risico wordt dan direct zelf bepaald door de markt.

Onderdelen roadmap
Onderdelen roadmap

Wat voor token is BOND?

Het BOND token is een ERC20 token. De term ERC 20 staat voor “Ethereum Request for Comment 20”. Je kunt dit zien als een “token standaard” dus de vereisten met betrekking tot bijvoorbeeld de manier van uitwisselen, de toegankelijkheid van de data van de token en de opslag van de token. Een karakteristieke eigenschap van een ERC 20 token, en dus van het BOND token, is dat je deze kunt staken. 

Daarnaast gebruik je het BOND token voornamelijk voor beveiligings- en beleidsbeheer doelstellingen. Het BOND token is tevens een middel om invloed uit te oefenen op invloed uit te oefenen op het beheer van de BarnBridge DAO. Deze BarnBridge DAO is immers de naamgeving van het middelpunt van het volledige BarnBridge aanbod zoals de apps die in gebruik zijn. Je hebt als BOND token houder stemrecht op de manier waarop dit project vorm wordt gegeven en kunt dus je aandeel leveren in het succes hiervan.

DAO
Decentralized Autonomous Organization

Het toekomstperspectief van BOND

Als je al wat rondgekeken hebt op deze website, zul je ongetwijfeld al ontdekt hebben dat er veel soorten cryptomunten zijn waaruit je kunt kiezen. Naast de bekende cryptocurrency die gezien worden als de gevestigde waarden van de cryptowereld, komen er steeds meer nieuwe digitale munteenheden bij. Naast munten als Superfarm (SUPER) en Streamr Datacoin (DATA) valt BarnBridge (BOND) ook onder “the next gen”. 

Voordat je besluit om verder te gaan met BarnBridge en de BOND tokens aan te schaffen, is het goed om je te verdiepen in het toekomstperspectief van BOND. Het BOND token verscheen op 26 oktober 2020 als beste cryptomunt op de CNC markt (een van de grootste CFD-aanbieders voor online handelen). 

Na een stijging in waarde, was er een duidelijke koersdaling te zien. Zoals je in onze crypto tips kunt lezen, kan dit een best gunstige ontwikkeling zijn mits het toekomstperspectief van BOND gunstig is. Juist op dit basis van dit punt is het interessant om de ontwikkelingen van het BOND token en BarnBridge in z’n algemeenheid te volgen. Het team achter deze cryptomunt is immers zeer ambitieus met het oog op de doelstellingen. 

Hiermee willen we aangeven dat het project verre van afgerond is. Het project richt zich op dit moment vooral op de volatiliteit van de cryptomarkten met het oog op de rentegevoeligheid. In later stadium wordt het mogelijk gemaakt om je in te dekken tegen meer verschillende schommelingen. Het BarnBridge zal zich dus zeker uitbreiden en in de toekomst steeds meer opties gaan aanbieden. 

Naast het bovenstaande is het goed te weten dat BarnBridge niet alleen als doel heeft om risicobeheer voor de DeFi markt te beheersen maar heeft ook als doelstelling om zicht te richten op de TradFi markt. De afkorting TradFi staat voor Traditional Finance. BarnBridge heeft voor ogen om hun doelstelling te realiseren met hulp van op rendement en schuld-gebaseerde derivaten (yield and debt-based derivatives). 

We zullen je dit technische verhaal besparen (het bovenstaande was al technisch genoeg) maar dit geeft wel een beeld van de ambitieuze plannen van het team achter BarnBridge. Hierbij is het goed om voor de volledigheid te vermelden dat er bij de verdeling van BOND tokens een relatief klein aandeel naar het team zelf gaat. Hieruit kun je duidelijk opmaken dat het team met veel toewijding aan dit project werkt. 

Waar kun je het BOND token kopen?

Het BOND token kun je kopen bij Bitvavo. We benoemen dit niet zonder toeval. Er zijn immers verschillende Nederlandse crypto exchanges waarvan je gebruik kunt maken maar Bitvavo is wat ons betreft de beste optie. Deze exchange bevelen we je niet alleen aan omdat dit een Nederlandse broker is maar ook omdat het een van de meest veilige- en voordelige exchange is waarvoor je kunt kiezen. Daarnaast heeft Bitvavo als groot voordeel dat het een zeer gebruiksvriendelijk platform is wat natuurlijk wel zo praktisch is!

Op welke manier kun je de BOND koers het beste volgen?

Zoals aangegeven is het zeker de moeite waard om de ontwikkelingen van het BarnBridge (BOND) token te volgen. Deze cryptomunt streeft immers een doel na wat voor veel mensen als groot voordeel wordt gezien. Daarnaast is dit een project wat vooral met het oog op de toekomst erg interessant kan zijn. 

Heeft het BarnBridge (BOND) token je interesse gewekt? Laat je dan door deze Cryptokoersgids op de hoogte houden van de ontwikkelingen. Wij houden je op ieder moment op de hoogte van de BOND koers zodat jij eenvoudig kan bepalen wat voor jou het beste moment is om je risico’s wat te beperken.      

Waar Barnbridge kopen?

Advertentie

Bitvavo

🎁 Verhandel Eerste €10.000 Crypto Gratis

Bitvavo review
#1

Finst

🎁 Krijg €10 cash Bonus

Finst review
#2

Coinmerce

🪙 Meer dan 360 crypto's

Coinmerce review
#3
Author picture

Frank Kruit is een toegewijde en gepassioneerde expert op het gebied van crypto. Hij handelt sinds 2017 in crypto en deelt zijn kennis op de website Cryptokoersgids.nl.