Top 7 gedecentraliseerde exchanges (DEX)

Beste gedecentraliseerde exchanges
Author picture

Frank Kruit is een toegewijde en gepassioneerde expert op het gebied van crypto en online casino's.

Eén van de belangrijkste aandachtspunten waar je als eigenaar van crypto rekening mee dient te houden heeft betrekking tot de partij waar je jouw holdings bij onder brengt. Voor heel wat mensen geldt dat ze maar weinig  vertrouwen meer hebben in gecentraliseerde exchanges. Er zijn dan ook heel wat voorbeelden aan te halen van dergelijke partijen die op een zeker moment in de problemen zijn geraakt. Denk hierbij niet alleen aan Mt. Gox, maar ook aan Bitfinex en partijen als Coincheck en Bitgrail. Dit zijn slechts enkele van de verschillende gecentraliseerde partijen die in de problemen zijn geraakt waardoor heel wat crypto investeerders geld hebben verloren. Dat is niet de bedoeling.

Het is mede omwille van bovenstaande dat steeds meer mensen er tegenwoordig voor kiezen om gebruik te maken van een gedecentraliseerde exchange of een zogenaamde DEX. In dit geval is er geen sprake van een derde partij waar je fondsen bij onder moet brengen. In plaats daarvan fungeert ze eigenlijk louter en alleen als verbinding tussen de koper enerzijds en de verkoper anderzijds. Wil jij hier graag meer over te weten komen? Zou je bovendien ook graag kennis willen maken met de top 7 gedecentraliseerde exchanges? Dan ben je daarvoor op deze pagina aan het juiste adres!

Wat zijn de top 7 gedecentraliseerde exchanges op de markt?

Door de jaren heen zijn er op de markt verschillende gedecentraliseerde exchanges verschenen. Zoals later op deze pagina aangehaald kan er in de praktijk worden vastgesteld dat niet elke DEX zomaar op dezelfde manier werkt. Er is onderling dan ook niet zelden sprake van een significant verschil op het gebied van decentralisatie. Ben jij ook van plan om gebruik te gaan maken van een DEX, maar wil je graag eerst even kennismaken met de 7 absolute top gedecentraliseerde exchanges die er op de cryptomarkt zijn terug te vinden? We stellen ze hieronder graag aan je voor!

1 – Uniswap

Uniswap

Eén van de bekendste en tevens eigenlijk ook beste gedecentraliseerde exchanges op de markt luistert naar de naam ‘Uniswap’. Uniswap is een project van Hayden Adams. Iedereen beschikt over de mogelijkheid om tokens te kopen of te verkopen op het platform zonder dat er daarvoor een Know Your Customer-procedure dient te worden doorlopen. Eén van de belangrijkste verschillen tussen Uniswap en de andere gedecentraliseerde exchanges die op de markt zijn terug te vinden heeft betrekking tot het zogenaamde “Constant Product Market Maker Model”.

Het gaat hierbij om een prijsmechanisme dat het mogelijk maakt voor elke ERC20-token om verhandeld te worden op Uniswap. Dit als enige voorwaarde dat ze gefinancierd moet worden door een gelijke waarde aan ETH. Dit lijkt misschien in eerste instantie een beetje complex, maar dat is het eigenlijk helemaal niet. Neem nu bijvoorbeeld dat je zou willen handelen in TRON. Dan zou je door middel van een smart contract een liquiditeitspool kunnen creëren met een equivalent van 100 Amerikaanse dollar in TRON en 100 Amerikaanse dollar in Ethereum.

Werkwijze

De werkwijze van Uniswap zorgt er in de praktijk voor dat er sprake is van een constante vergelijking. Het gaat hierbij meer bepaald om de vergelijking X * Y = K. In deze vergelijking zijn X en Y representatief voor het aantal ETH en ERC-20 tokens die beschikbaar zijn in een bepaalde liquiditeitspool. Voor K geldt op haar beurt dat ze dienst doet als constante. Op deze manier worden de balans tussen ETH en het token, evenals de klassieke economische principes van vraag en aanbod, gebruikt om de waarde van TRON te bepalen.

2 – SushiSwap

De tweede gedecentraliseerde exchange die we aan je voor willen stellen is SushiSwap. Voor deze DEX geldt dat ze fungeert als Automated Market Maker. Deze zorgt ervoor dat het mogelijk wordt om tokens meteen te verhandelen binnen het protocol via zogenaamde liquiditeitspools. Voor SushiSwap geldt dat ze op moment van schrijven nog draait op de blockchain van Ethereum. Dat betekent dat ze ondersteuning biedt voor zogenaamde ERC20-tokens. Op dit vlak beschikt ze over een gelijkenis met het eerder reeds aangehaalde Uniswap.

Sushiswap

Liquiditeit

Voor SushiSwap geldt dat er gebruik wordt gemaakt van zogenaamde liquidity providers. Voor deze providers geldt dat ze zoals de naam reeds aangeeft liquiditeit bijdraagt aan de pool. In ruil hiervoor krijgen ze bepaalde beloningen toegekend. Dit gebeurt niet alleen onder de vorm van transactiekosten, daarnaast ontvangt men ook een bepaalde hoeveelheid SUSHI-tokens.

Welkomstbonus Bitvavo!

Eerste €10.000 crypto gratis verhandelen?

Laatst geclaimd:✅30 september

Daarnaast is het mogelijk om zogenaamde protocolprovisies in de wacht te slepen. Op deze manier kan er inkomen worden gerealiseerd zonder zelfs maar extra liquiditeit te moeten verschaffen aan de SUSHI-pool. De veiligheid van deze DEX staat erom bekend vrij goed te zijn. Voor het achterliggende team geldt dat ze bedrijven verzoeken om hun beveiliging te controleren. Dit gebeurt door het uitvoeren  van zogenaamde penetration tests. Op deze manier wil men ervoor zorgen dat SushiSwap tot één van de meest veilig gedecentraliseerde exchanges op de markt behoort.

3 – PancakeSwap

De derde gedecentraliseerde exchange uit dit lijstje is PancakeSwap (CAKE). Voor deze DEX geldt dat ze het levenslicht zag in september van het jaar 2020. Het betreft hier een gedecentraliseerde exchange die is gebaseerd op de Smart Chain van Binance. Ze kan dus in die zin worden vergeleken met wat SushiSwap is voor de Ethereum-blockchain. Het maakt het voor gebruikers mogelijk om zogenaamde BEP-20 tokens op een efficiënte evenals veilige manier te kunnen verhandelen via het zogenaamde Automated Market Maker (AMM) model.

Pancakeswap

In het bijzonder werd PancakeSwap in het leven geroepen omdat ze een voordeligere en bovendien ook snellere oplossing wil bieden voor andere gedecentraliseerde exchanges op de markt. Dit gezegd hebbende is de werking van de DEX nagenoeg volledig geïnspireerd op de werkwijze die wordt gehanteerd door zowel SushiSwap als Uniswap. Het verschil zit hem dus voornamelijk in de zeer lage transactievergoeding die moet worden betaald. Op moment van schrijven bedraagt deze dan ook slechts 0,2 procent. Het maakt daarbij geen verschil of je de koper of de verkoper bent. Voor mensen die op zoek zijn naar een betrouwbaar alternatief voor de toch wat duurdere gedecentraliseerde exchanges op de markt zou PancakeSwap dan ook een mogelijkheid kunnen zijn om te overwegen.

4 – 1Inch

1inch

Ondanks het feit dat 1inch een beetje in de schaduw staat van de bekendere gedecentraliseerde exchanges is het zo dat ook deze DEX er bekend om staat over een uitstekende kwaliteit te beschikken. Eén van de belangrijkste eigenschappen waar je bij deze DEX op kan rekenen is de mogelijkheid tot het splitsen van orders over verschillende DEX’s. Op deze manier kan er in de praktijk voor worden gezorgd dat de zogenaamde slippage tot een absoluut minimum kan worden beperkt.

Wallet koppelen aan netwerk

Zoals ook het geval is bij de meeste andere gedecentraliseerde exchanges geldt ook bij 1inch dat gebruikers in eerste instantie hun wallet dienen te koppelen aan het platform. Dat is bijvoorbeeld mogelijk door gebruik te maken van MetaMask en MyEtherWallet.

Vervolgens is het mogelijk om een bepaald paar door te geven. We halen terug het eerder reeds vernoemde voorbeeld aan van TRON en Ethereum. In dat geval is er sprake van het paar TRON/ETH. Vervolgens zal 1inch je aangeven bij welke partij je dit paar voor de interessantste prijs kan verhandelen. Onder meer biedt 1inch ondersteuning voor partijen als:

  • Bancor;
  • Oasis;
  • UniSwap;
  • PancakeSwap;

Door bepaalde filters in te stellen wordt het tot slot mogelijk gemaakt om bepaalde partijen waar je sowieso geen gebruik van wil maken uit te schakelen. Op deze manier is het eigenlijk vrij eenvoudig mogelijk om te besparen op de kosten die voor jouw crypto transacties worden aangerekend.

5 – Kyber Network of KyberSwap

Kyber Network is een gedecentraliseerde exchange die draait op de blockchain van Ethereum. Dit maakt ze op zich niet zo heel bijzonder aangezien enkele van de hierboven aangehaalde gedecentraliseerde exchanges precies hetzelfde doen. Dit gezegd hebbende is er wel degelijk een bepaald element dat deze DEX bijzonder maakt. Het gaat hierbij om het liquiditeitsprotocol dat werd ontwikkeld door deze partij.

Kyberswap

KyberSwap

De zogenaamde KyberSwap maakt het dan ook mogelijk om cryptomunten te verhandelen zonder dat deze eerst bij een gecentraliseerde partij onder moeten worden gebracht. Het protocol dat werd ontwikkeld door Kyber Network zien we bovendien ook nog gebruikt worden in tal van andere platformen. Denk hierbij niet alleen aan Coinbase Wallet, maar ook aan Mycrypto.com.

Het protocol wordt bovendien eveneens gebruikt in verschillende games. Op deze manier is het mogelijk om in-game meteen een bepaalde transactie te doen welke wordt ondersteund door het zogenaamde ERC20-protocol.

6 – Bitshares

Wanneer je onderzoek doet naar gedecentraliseerde exchanges is de kans bijzonder groot dat je op een zeker ogenblik ook kennis zal maken met Bitshares. Het betreft hier een platform dat zowat de ambitie heeft uitgesproken om de NASDAQ van de cryptomarkt te worden. Toch kan er worden gesteld dat de nadruk ook bij deze partij vooral is gelegen op haar gedecentraliseerde exchange.

Bitshares beschikt over haar eigen blockchain waarvoor gebruik wordt gemaakt van de zogenaamde Graphene-technologie. Deze maakt het mogelijk om elke 1,5 seconden een blok aan te maken. Dit heeft als gevolg dat er zomaar even 100.000 transacties per seconde uitgevoerd kunnen worden. Op moment van schrijven is er sprake van gemiddeld 3.500 transacties per seconde. Dat betekent dat het platform nog over meer dan voldoende ruimte beschikt om verder te kunnen groeien.

7 – THORChain

Nog een andere gedecentraliseerde exchange die in de praktijk soms een beetje in de vergetelheid terecht komt luistert naar de naam ‘THORChain’. Ook voor deze DEX geldt dat ze in de basis op dezelfde manier werkt als andere partijen zoals Uniswap en SushiSwap. Dit gezegd hebbende is het wel zo dat ze over een belangrijke extra troefkaart beschikt. Voor deze DEX geldt immers dat ze cross-chain werkt. Ze is dus met andere woorden niet gelimiteerd tot één enkele chain. Voor bijvoorbeeld UniSwap geldt dat ze is gebouwd op de blockchain van Ethereum. Daardoor werkt ze uitsluitend binnen het ecosysteem van Ethereum. Voor THORChain geldt dat ze gebruik maakt van een losse, onafhankelijke blockchain die andere met elkaar verbindt.

Thorchain

Gedecentraliseerde exchanges vergelijken

Bovenstaand overzicht bestaande uit de top 7 gedecentraliseerde exchanges die op de markt zijn terug te vinden heeft duidelijk gemaakt dat er menig aantal verschillende van dergelijke exchanges op de markt zijn terug te vinden. In principe maken ze het allemaal mogelijk om op een decentrale manier transacties uit te voeren. 

Dit gezegd hebbende kan de manier waarop dat precies gebeurt verschillen. Bovendien is het in de praktijk eveneens zo dat de kosten die worden aangerekend eveneens sterk kunnen verschillen afhankelijk van de partij in kwestie. In ieder geval, voordat je gebruik maakt van een bepaalde DEX kan het dus zeker de moeite waard zijn om even een vergelijking uit te voeren tussen de verschillende partijen die op de markt zijn terug te vinden. Op deze manier haal je er de voor jou beste DEX zonder twijfel meteen tussenuit.

Veelgestelde vragen de beste gedecentraliseerde exchanges

De manier waarop gecentraliseerde en gedecentraliseerde exchanges werken is helemaal anders. Voor een gecentraliseerde exchange geldt dat je als eigenaar van cryptocurrencies genoodzaakt bent om je holdings bij deze partij onder te brengen. Dat met alle risico’s van dien. Zoals in de inleiding van deze pagina reeds aangehaald zijn verschillende van deze partijen in het verleden in de problemen gekomen. Daardoor zagen ze zich genoodzaakt om te sluiten met als gevolg dat heel wat mensen een significant deel van hun holdings in rook op zagen gaan. Het spreekt dan ook voor zich dat mensen hier lessen uit hebben getrokken en tegenwoordig vaak meer vertrouwen stellen in de werking van een gedecentraliseerde exchange of DEX. Hoe gaat deze dan precies te werk?

Voor een gedecentraliseerde exchange geldt dat ze op een andere manier te werk gaat. Voor een dergelijke partij geldt dan ook dat gebruikers rechtstreeks geld uitwisselen met elkaar. Er is dus met andere woorden geen sprake van het onderbrengen van geld of cryptomunten bij een gecentraliseerde partij. De DEX vormt louter en alleen de verbinding tussen de twee partijen die geld uitwisselen met elkaar. De uitwisseling van de valuta’s gebeurt dus met andere woorden rechtstreeks van de ene crypto wallet naar de andere.

Vergelijkbaar met een gecentraliseerde exchange geldt ook voor een gedecentraliseerde partij dat ze werkt met een zogenaamde ‘maker’ en een zogenaamde ‘nemer’. De maker is de partij die een aanbod creëert op de exchange. Dit dus met als doel om iets te kopen of te verkopen. Zo zou de maker er bijvoorbeeld voor kunnen kiezen om een aanbod te maken om 1 BTC te verkopen voor 25 ETH. De nemer is dan vervolgens de partij die aan het gestelde aanbod zal moeten voldoen.

Gedecentraliseerde exchanges werken met smart contracts

Het spreekt voor zich dat de voorwaarden die gelden voor een bepaalde transactie uiteraard moeten worden vastgelegd in een soort van overeenkomst. Daarvoor wordt door gedecentraliseerde exchanges gebruik gemaakt van zogenaamde smart contracts. Op deze manier kan er met zekerheid worden gesteld dat de munten terecht komen in de juiste wallets. Voor elke DEX geldt dat ze gebruik maakt van haar eigen smart contract. Omwille van deze reden is het in de praktijk ook zo dat verschillende gedecentraliseerde exchanges allemaal op een andere manier werken.

Wanneer je, je even gaat verdiepen in  de cryptomarkt zal het al vrij snel duidelijk worden dat er tal van verschillende gedecentraliseerde exchanges op zijn verschenen. Het feit dat er verschillende van zo’n partijen bestaan maakt meteen duidelijk dat er in de praktijk toch sprake kan zijn van bepaalde verschillen. In ieder geval geldt voor een DEX dat ze in de praktijk altijd meer gedecentraliseerd is in vergelijking met een gewone, gecentraliseerde exchange. Voor een DEX geldt namelijk dat ze in de praktijk altijd draait op de blockchain. Dat op zich maakt ze natuurlijk reeds behoorlijk decentraal.

Bovenstaande gezegd hebbende is het in de praktijk wel zo dat het gedecentraliseerde karakter van een DEX wel degelijk bepaalde verschillen vertonen. In het bijzonder de aanpak van de partij in kwestie is dan ook bepalend voor hoe decentraal ze daadwerkelijk is. Indien jij er echt zeker van wil zijn dat de gedecentraliseerde exchange waar je gebruik van maakt daadwerkelijk zo decentraal mogelijk is, is het dan ook in de praktijk altijd een must om je grondig in de werking te verdiepen.

Het is opvallend dat de populariteit van gedecentraliseerde exchanges stelselmatig verder toeneemt. Hoewel, zo opvallend is het niet wanneer we rekening houden met de potentiële risico’s die verbonden zijn aan het onderbrengen van je tokens bij een gecentraliseerde exchange. Dat brengt ons meteen bij het eerste voordeel waar je op kan rekenen. Wanneer je gebruik maakt van een DEX zal je op geen enkel moment je zuurverdiende crypto moeten toevertrouwen aan deze partij. Je blijft dus met andere woorden op eender welk moment de enige, echte eigenaar van de tokens.

Bovenstaande wordt door veel mensen aanzien als de belangrijkste reden om gebruik te maken van een gedecentraliseerde exchange. Hier schuilt uiteraard een bron van waarheid in. Toch is het zeker niet zo dat dit het enige voordeel is waar je op kan rekenen. Een ander voordeel heeft bijvoorbeeld betrekking tot de kosten die moeten worden betaald. Deze liggen in het geval van een gedecentraliseerde exchange doorgaans merkelijk lager in vergelijking met gecentraliseerde exchanges. Door gebruik te maken van een DEX kan je dus mogelijks heel wat besparen. Er zijn nog meer voordelen waar je op kan rekenen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan:

  • Je kan rekenen op heel wat meer privacy bij een DEX;
  • Er is nagenoeg geen risico op een downtime bij de exchange;
  • Atomaire swaps maken gedecentraliseerde exchanges nog beter;
  • Er is doorgaans geen sprake van transactielimieten;
  • Gedecentraliseerde exchanges zijn minder vatbaar voor regulering;

In eerste instantie is het niet meer dan logisch dat mensen de keuze maken om gebruik te gaan maken van een DEX omwille van het feit dat ze te allen tijde zelf eigenaar blijven van de tokens die ze bezitten. Het zou echter niet correct zijn om dit te beschouwen als het enige voordeel waarvan sprake is. In de praktijk zijn er dan ook nog heel wat andere factoren die ook absoluut in het voordeel spreken van een gedecentraliseerde exchange.

De inhoud van deze pagina moet ervoor zorgen dat je een correct beeld krijgt van niet alleen de manier hoe een gedecentraliseerde exchange werkt, maar ook van de voor- en nadelen die eraan verbonden zijn. De hierboven aangegeven voordelen hebben duidelijk gemaakt dat er best een aantal interessante redenen bestaan om ervoor te kiezen om gebruik te maken van een DEX. Het is echter minstens zo belangrijk om je ook bewust te zijn van de potentiële nadelen waarmee je kan worden geconfronteerd. Wat dit betreft dien je dan ook rekening te houden met onderstaande informatie.

Misschien wel het belangrijkste nadeel waar je mee wordt geconfronteerd bij een DEX heeft betrekking tot haar compliciteit. In vergelijking met gecentraliseerde exchanges is de gemiddelde DEX namelijk een flink stuk complexer. Dit kan ervoor zorgen dat ze vrij verwarrend en ook wel een beetje intimiderend overkomt onder nieuwe gebruikers. Daar komt bij dat ook de klantenondersteuning doorgaans een stuk beperkter is in vergelijking met een gecentraliseerde exchange. Ook hier zal je uiteraard graag rekening mee wil houden, vooral als beginner.

Wanneer we de belangrijkste nadelen van een DEX onder de loep nemen wordt ook al snel duidelijk dat er slechts sprake is van beperkte gespecialiseerde trading tools. Bovendien is ook de liquiditeit bij dergelijke partijen niet zelden een struikelblok. In ieder geval is het in de praktijk dus altijd zeer belangrijk om grondig bij al deze verschillende aspecten stil te blijven staan.

Niet alle gedecentraliseerde exchanges zijn even betrouwbaar

De betrouwbaarheid is niet alleen van belang bij het uitkiezen van een gecentraliseerde, maar ook bij een gedecentraliseerde exchange. De mogelijke regulering wordt als één van de belangrijkste nadelen aanzien voor gecentraliseerde exchanges. Echter kunnen we ook stellen dat het gebrek aan regelgeving mogelijks één van de belangrijkste risico’s is van een DEX. Denk dus goed na over welke partij je gaat gebruiken voor het uitvoeren van jouw transacties.

Crypto kopen?

Bitvavo

🎁 Verhandel Eerste €10.000 Crypto Gratis

Finst

🎁 Investeer Nu €10.000 Gratis Crypto

Coinmerce

Verhandel 300+ Crypto & Staking Mogelijkheden

Lees verder over...Op de hoogte blijven?

Volg ons Op Sociale Media, zodat je niets hoeft te missen

bitcoin