Wat is een Sandwich Attack en wat kan je er tegen doen?

sandwich attack
Author picture

Frank Kruit is een toegewijde en gepassioneerde expert op het gebied van crypto en online casino's.

We trappen een open deur in wanneer we zeggen dat we ons langzaam maar zeker geen wereld meer kunnen voorstellen zonder DeFi. De komst van deze gedecentraliseerde financiële mogelijkheden heeft dan ook menig aantal voordelen met zich meegebracht. Dit gezegd hebbende is het eveneens van belang om stil te blijven staan bij de risico’s die eraan verbonden zijn. Met de opkomst van DeFi is namelijk ook de zogenaamde Sandwich Attack steeds meer in de kijker komen te staan. Binnen het DeFi principe wordt er geen gebruik gemaakt van orderboeken.

In plaats van een orderboek wordt er binnen het principe van DeFi gehandeld met behulp van een zogenaamde Automated Market Maker, uiteraard in combinatie met slimme contracten. Dit is echter niet geheel zonder gevaar. Het is namelijk mogelijk dat bots jouw transacties vroegtijdig opsporen waarna ze je voorzien van een veel slechtere prijs dan je in principe zou kunnen krijgen. Ben je benieuwd hoe dit in de praktijk nu precies verloopt en wil je vooral graag te weten komen wat je er tegen kan doen? Lees dan vooral snel verder!

Wat is een Sandwich Attack precies?

Voor een Sandwich Attack geldt dat we ernaar verwijzen als zijnde een front running attack die wordt uitgevoerd op een gedecentraliseerde exchange. Deze aanval zorgt ervoor dat er een bepaalde invloed uit wordt geoefend op de oorspronkelijke prijs van een swap. De aanvaller neemt dan ook eigenlijk een voorrang op deze transactie. De munt wordt gekocht tegen de op dat moment meest voordelige prijs om deze vervolgens weer te verkopen aan het slachtoffer voor een hogere prijs. Het slachtoffer bevindt zich tussen de beide transacties in. Vandaar de benaming ‘Sandwich Attack’. Dit is binnen de wereld van de DeFi eigenlijk zowat de vaakst voorkomende type aanval.

Welkomstbonus Bitvavo!

Eerste €10.000 crypto gratis verhandelen?

Laatst geclaimd:✅2 oktober

Hoe gaat zo’n aanval nu precies in zijn werk?

Een bepaalde persoon wil graag een transactie uitvoeren en tokens kopen op een gedecentraliseerde exchange. Een automatische bot oefent een constant toezicht uit op de mempool in kwestie. Ze detecteert bijgevolg de transactie in kwestie evenals de daarbij behorende transactiekosten. 

Voor de bot geldt dat ze vervolgens een kooporder instelt met een hogere gasfee. Op deze manier krijgt hij voorrang op de transactie. Meteen daarna wordt er een verkooporder geplaatst van hetzelfde aantal tokens, maar dan wel met een beperktere gasfee dan degene die werd ingesteld door de oorspronkelijke trader. 

In dit geval is die oorspronkelijke trader dus het slachtoffer. Het resultaat? De bot koopt en verkoopt binnen hetzelfde block en verdient op die manier een bepaald geldbedrag. Dit onder meer als gevolg van het vooropgestelde percentage van slippage.

Wat kan je ondernemen tegen een Sandwich Attack?

Bovenstaande informatie heeft duidelijk gemaakt wat een Sandwich Attack nu precies is. De vraag die nu ongetwijfeld door veel mensen wordt gesteld is wat je er nu precies tegen kan ondernemen. Het mag namelijk ondertussen wel duidelijk zijn dat hier voor jou als potentieel slachtoffer een niet onbelangrijk financieel nadeel aan verbonden is. In de praktijk zijn er verschillende zaken die ondernomen kunnen worden om een dergelijke aanval te voorkomen, namelijk:

  1. Het instellen van een limiet op de gasprijs;
  2. Vermijd pools waarbij sprake is van een beperkte liquiditeit;
  3. Voer bij voorkeur kleinere trades uit;

In de basis geldt voor een Sandwich Attack dat ze slechts mogelijk wordt gemaakt door het feit dat transacties die beschikken over een hogere gasfee voorrang krijgen op de andere transacties. Door het instellen van een bepaalde limiet op de gasprijs is het mogelijk om voorkeursbehandelingen te beperken. De impact ervan zal in ieder geval aanzienlijk minder groot zijn. Het probleem wegnemen is op deze manier niet voor de volle honderd procent mogelijk, maar ze kan toch zorgen voor een niet onbelangrijk verschil.

Een tweede mogelijkheid is het vermijden van pools met een lage liquiditeit. Hoe kleiner de pool is, des te kleiner de kans dat een investeerder kan rekenen op een echt interessante prijs. Dit uiteraard omdat er hierbij sneller sprake is van zogenaamde slippage. Des te hoger de slippage is gelegen, des te meer winst er valt te behalen door het uitvoeren van een Sandwich Attack.

Maak bij voorkeur gebruik van kleinere trades

Last but not least geldt voor een Sandwich Attack dat ze pas echt interessant is wanneer er sprake is van grotere trades. Des te groter de trade, des te groter ook de winstmarge zal worden. Eén van de manieren om de confrontatie met een Sandwich Attack te vermijden is door de trade op te splitsen in meerdere, kleinere transacties. 

Deze beperkte transacties zijn voor front runners namelijk eigenlijk niet voldoende interessant. Let wel, het is uiteraard wel zo dat je op deze kleinere transacties altijd een bepaalde transactiekost zal moeten betalen. Dit in plaats van één keer een fee op de volledige trade die wordt uitgevoerd. Hier dien je uiteraard wel rekening mee te houden.

Crypto kopen?

Bitvavo

🎁 Verhandel Eerste €10.000 Crypto Gratis

Finst

🎁 Investeer Nu €10.000 Gratis Crypto

Coinmerce

Verhandel 300+ Crypto & Staking Mogelijkheden

Lees verder over...Op de hoogte blijven?

Volg ons Op Sociale Media, zodat je niets hoeft te missen

bitcoin