Fantom (FTM), waar kopen + koers (uitleg & review)

Maak kennis met Fantom, een op de toekomst gerichte blockchain. Lees alles over de mogelijkheden in deze uitleg over FTM!

Fantom
Cijfer
4.8/5

Fantom (FTM) is een snel groeiende cryptocurrency. Om dit meteen maar even in cijfers weer te geven: in maart 2020 kon je dit token kopen voor een bedrag van $0,0017. In september 2021 stond de koers op meer dan $2. We hebben het hier dus over een ongekende koersstijging van meer dan 100.000%. We kunnen ons dan ook goed voorstellen dat je wil weten wat Fantom zo interessant maakt. In deze uitgebreide coin review ontdek je het antwoord en lees je waar je Fantom kunt kopen.

Een lange tijd werd de Bitcoin blockchain gezien als hét alternatief voor de traditionele oplossingen om overeenkomsten af te sluiten. Met de introductie van deze blockchain werd er een mogelijkheid gecreëerd om een smart contract af te sluiten. 

Hoewel de mogelijkheid om digitale contracten af te sluiten werd gezien als een enorme stap in de toekomst, kwamen gebruikers al snel tot de conclusie dat er met behulp van de Bitcoin blockchain alleen de wat meer eenvoudige overeenkomsten konden worden afgesloten. Er was ruimte voor verbetering op dit gebied. Deze verbetering werd vormgeven door het Ethereum blockchain, een constructie die meer mogelijkheden bood. Gebruikers kwamen er al snel achter dat ze voor de meest geavanceerde protocollen beter terecht konden op het meer doorontwikkelde (en later geïntroduceerde) Ethereum netwerk. 

Dat er ook in dit blockchain ruimte voor verbetering is, bewijst Fantom. Dit project is gericht op het lanceren van een blockchain constructie die de overtreffende trap vormt ten opzichte van de Bitcoin blockchain en het Ethereum netwerk en hiermee wordt een zeer interessante stap gemaakt!

Opgericht in 2018
Ticker FTM
Token ERC20
Staken Ja
Whitepaper Ja
RoadmapNee

Pluspunten

✔️ Enorm schaalbaar
✔️ Goedkoper en sneller dan oudere technologieën

Minpunten

❌ Grote competitie tussen verschillende blockchains

Wat is een smart contract?

Fantom is een schaalbaar en veilig smart contact platform. Om je goed uit te kunnen leggen waarom dit project zo interessant is, is het goed om je eerst inzicht te geven in wat een smart contact is. 

Smart contracts zijn de digitale codes die worden gebruikt om activa zoals aandelen, geld of andere eigendommen uit te wisselen zonder tussenkomst van derde partijen. In het verleden was het opstellen van een contract nog volledig mensenwerk. Hierdoor bestond er uiteraard de kans op menselijke fouten. Daarnaast was dit in veel gevallen een relatief dure optie die relatief veel tijd in beslag nam. 

Met de introductie van smart contracts zijn deze nadelen voor een groot deel weggenomen. Smart contracts zijn immers volledig geautomatiseerde of zelf uitvoerende contracten die de overeenkomst tussen twee partijen vastgelegd met behulp van code. 

Het is een optie die gebruikt kan worden om op de meest veilige manier rechten en plichten inzichtelijk te maken maar ook om te controleren of de betrokken partijen aan hun verplichtingen voldoen. Als dit het geval is, zal het smart contract ervoor zorgdragen dat de opvolgende gewenste actie volledig automatisch uitgevoerd kan worden. 

Een slim contract is gedistribueerd, gedecentraliseerd en transparant omdat het op een blockchain technologie draait. Hiervoor kan gebruik worden gemaakt van een Bitcoin- of Ethereum blockchain maar ook van een Fantom blockchain. Dit blockchain overtreft de andere twee genoemde opties op gebied van schaalbaarheid, decentralisatie en veiligheid. 

Fantom blockchain

Wat is Fantom?

Fantom is een schaalbaar en veilig smart contact platform en dat is iets wat de interesse van velen heeft gewekt. De meeste concurrenten van dit platform ervaren immers vooral de schaalbaarheid van de systemen als groot struikelblok. 

Fantom is een platform dat grote ambities heeft en deze ambitieuze plannen lijkt om te zetten in indrukwekkende prestaties. De organisatie bouwt een platform dat snelle, schaalbare en gedistribueerde op DAG gebaseerde registers bevat die gebruik maken van aBFT-principes om op deze manier een consensus te bereiken. 

Je kunt dus gebruik maken van smart contracts binnen Dag-gebaseerde systemen waarbij er gebruik wordt gemaakt van het Lachesis-protocol. De nodes binnen het Fantom blockchain netwerk hoeven niets te weten van het bestaan van andere nodes en kunnen volledig zelfstandig hun werkzaamheden uitvoeren. Dit draagt bij aan een hogere schaalbaarheid van het netwerk. 

Daarnaast is het de missie van Fantom om te zorgen voor een goede compatibiliteit tussen alle transactiesystemen. Deze doelstelling wordt gerealiseerd door gebruik te maken van de DAG technologie en dit te combineren met een geavanceerde en uiterst betrouwbare infrastructuur. 

Op deze manier worden transacties en gegevensuitwisseling in real time mogelijk. Het Fantom systeem gaat zo ver dat het ook tot de mogelijkheden gaat worden om te verifiëren of nodes betrouwbaar genoeg zijn om smart contracts vorm te geven en te beheren.

Wat is directed acyclic graph (DAG)?

De bovenstaande omschrijving vraagt zeker nog wel enige uitleg over de genoemde vaktermen. Allereerst leggen we je uit wat directed acyclic graph (DAG) is. Fantom is immers een op DAG gebaseerd systeem. Op dit gebied is Fantom niet vernieuwend aangezien alle blockchain structuren DAGs zijn. De letters DAG staan immers voor directed acyclic graph wat je kunt vertalen als “informatie dat zich in één richting beweegt”. De informatie kan niet terugkeren naar de vorige node.    

Het verschil tussen een Fantom blockchain en een reguliere blockchain

Om inzicht te krijgen in de toegevoegde waarde van Fantom, is het goed om te weten wat het verschil is tussen een Fantom blockchain en een reguliere blockchain. 

De structuur van de Fantom blockchain vormt immers de basis van de veelzijdige voordelen met betrekking tot het gebruik van dit netwerk. Vooral de opbouw van Fantom is uniek. 

In tegenstelling tot de andere blockchains is hierbij geen sprake van een blokkenstructuur maar een constructie waarbij er direct op de voorgaande (aaneengesloten) transacties wordt gebouwd. 

Het voordeel van deze keuze is dat Fantom sneller en goedkoper is dan oudere technologieën. Daarnaast biedt Fantom veel andere praktische voordelen. 

Lachesis protocol op basis van een consensus mechanisme

Het protocol waarop Fantom draait, is het Lachesis protocol. Dit protocol maakt gebruik van een op DAG gebaseerd asynchroon algoritme (aBFT). Dit laatste is een revolutionair consensus mechanisme wat er eigenlijk voor zorgt dat je zeer snel, efficiënt en betaalbaar kunt werken met behulp van deze blockchain, en dit alles op zeer veilige wijze. 

Om je dit op een korte (en vooral niet te technische manier) uit te leggen: door het gebruik van een consensus mechanisme ben je ervan verzekerd dat het volgende blok in de blockchain de enige echte versie is. Een consensus mechanisme is op een dusdanige manier vormgegeven dat onbevoegden niet de mogelijkheid hebben om de ketting van blokken in de war te kunnen brengen. Het betreft hier dan ook een overeenstemming mechanisme. 

Voor de volledigheid is het goed om te vermelden dat er meerdere consensus mechanismen zijn (zoals Proof of Work, Proof of Stake, Delegated Proof of Stake en Proof of Importance) waarbij ieder systeem eigen karakteristieke eigenschappen heeft. Het aBFT-consensus algoritme staat voor Asynchronous Byzantine Fault Tolerant. Dit algoritme levert een belangrijke bijdrage aan het feit dat Fantom een betrouwbaar systeem is en altijd blijft werken. Het is immers ontwikkeld om altijd een consensus te bereiken, zelfs als er problemen zouden optreden met een of meer nodes. 

Deze garantie kan worden gegeven omdat de nodes (in tegenstelling tot Byzantine Fault Tolerant) willekeurig worden aangewezen. In geval van Byzantine Fault Tolerant worden de validator nodes van tevoren aangewezen. De nodes die zich aansluiten om een consensus te bereiken worden ook wel “validators” genoemd. Een gebruiker kan een node runnen door een minimum aantal FTM tokens te plaatsen en maakt in ruil hiervoor aanspraak op blok beloningen en transitievergoedingen.   

Fantom team
Fantom team

Lachesis protocol modulair inzetbaar

Om je een beeld te geven waar je het Lachesis protocol in deze constructie moet plaatsen: we hebben het hier over een laag in de blockchain. Aan deze consensus laag kan iedere distributed ledger (dus meerdere centrale systemen) verbonden worden. Deze systemen kunnen hierdoor dus allemaal met elkaar in verbinding staan. Hierdoor is het Lachesis protocol dus multifunctioneel inzetbaar. We hebben het hier dus over een modulair systeem. 

Een goed voorbeeld van het bovenstaande geeft inzicht in het praktisch gemak van het project. Fantom Opera maakt gebruik van Ethereum Virtual Machine (EVM). De naam geeft het al aan: het systeem is compatibel is met Ethereum. Juist deze modulaire opzet maakt Fantom zeer flexibel. Je hebt dus de mogelijkheden om d’apps te ontwikkelen op basis van het Ethereum netwerk. 

Deze d’apps kun je omzetten naar het Fantom Opera waardoor je de kosten aanzienlijk kunt verlagen en de prestaties aanzienlijk kunt verbeteren. Fantom kun je dus zien als een netwerk dat bestaat uit een reeks van kleine netwerken. 

De drie blockchains in de Fantom architectuur

Er zijn drie blockchains in de Fantom architectuur te onderscheiden te weten:

  • Node Service (NS)-blockchain. Dit blockchain slaat de node-identifiers van het netwerk op.
  • OPERA keten. Dit blockchain is een gericht cyclisch diagram dat bestaat uit gebeurtenisblokken. 
  • Mainchain (MC)-blockchain. Dit vormt de hoofdketen van het netwerk. Hierin worden gebeurtenisblokken opgeslagen en aangevuld met toevoegingen uit het netwerk. 

Toegevoegde waarden van Fantom

In de bovenstaande alinea’s hebben we de belangrijkste toegevoegde waarden van Fantom al onder je aandacht gebracht maar we maken van de gelegenheid gebruik om hieronder de belangrijkste karakteristieke eigenschappen van Fantom extra onder je aandacht te brengen:

  • Fantom is schaalbaar. Doordat alle Fantom gerelateerde netwerken onafhankelijk van elkaar zijn gebouwd, worden uitdagingen met betrekking tot de schaalbaarheid (wat voor andere blockchains wel een struikelblok vormt) het hoofd geboden. Juist door deze onafhankelijke structuur worden goede prestaties gewaarborgd en wordt er een uitstekende stabiliteit geboden. Deze infrastructuur is wel in staat om gecompliceerde d’apps te verwerken en door de keuze van een onafhankelijke structuur is er geen sprake van stagnatie (een wachtrij) bij drukte. Alle d’apps worden op een eigen, unieke blockchain geplaatst. Alle tokens, tokenomics en governance faciliteiten kunnen van elkaar verschillen maar wel met elkaar communiceren en gebruik maken van de gezamenlijke onderliggende technologie dankzij het Lachesis protocol.
  • Fantom is een enorm veilige optie dankzij het gebruik van het Proof-of-Stake (PoS) consensus algorithm. Door deze keuze blijft Fantom altijd werken juist omdat centralisatie wordt voorkomen. Dit maakt het POS consensus algorithm veel praktischer in gebruik dan het Proof-of-Work (PoW) algoritme waarvan Bitcoin en Ethereum gebruik van maken.
  • Fantom is open-source. Dit betekent dat de broncode openbaar en vrij toegankelijk is. Er is geen toestemming nodig om in te zien hoe het netwerk in elkaar zit. Het behoort hierdoor ook tot de mogelijkheden om kosteloos de software te bewerken, kopiëren en te verspreiden. Op deze manier kan Fantom uitstekend in een algemene behoeftepatroon voorzien.

Wat kun je met het FTM token?

Nu we de onderscheidende waarde van de Fantom blockchain hebben besproken, is de kans groot dat je interesse voor het FTM token gewekt is. Dat is niet verwonderlijk, zoals aangegeven kan het FTM token gezien worden als een zeer veelbelovende digitale munt. Het FTM token is het primaire token op het Fantom netwerk en je kunt deze digitale munt dan ook inzetten voor een grote diversiteit aan doelstellingen: 

  • Het beveiligen van het Fantom netwerk, door het eerder genoemde Proof of Stake principe. Door de cryptomunt te staken, dus het digitaal beschikbaar stellen van jouw cryptogeld, ontvang je hiervoor een vergoeding. 
  • Het creëren van stemrecht doordat er sprake is van een gecentraliseerd platform. Als investeerder heb jij het recht om mee te beslissen over de toekomst van het Fantom platform. Stakers hebben stemrecht aangezien er dus geen sprake is van een centraal georganiseerd bestuur.
  • Mogelijkheden om de gemaakte transactiekosten op het platform te betalen. Je kunt het FTM token gebruiken om in de transactiekosten, de vergoedingen voor smart contracts en de kosten voor het bouwen van d’apps te voorzien.
  • Betalingen verrichten. Waar je in dit verhaal bijna aan voorbij zou gaan, is dat je met het FTM token ook betalingen kunt verrichten. We hebben het immers over een digitale munt. Het is van groot belang om ook dit nog eens onder je aandacht te brengen omdat het betalen met het FTM token zeer snel gaat (een transactie kan binnen één seconde volledig voltooid zijn, een snelheid die bij andere blockchains verre van mogelijk is) en op een zeer voordelige manier kan worden uitgevoerd.    

De toekomstverwachtingen van Fantom en het FTM token

Nu je weet dat de Fantom blockchain snel, goedkoop en vooral innovatief is, kun je wel een beeld vormen over de toekomstverwachtingen van Fantom als blockchain zelf en het FTM token hebben. Het project is duidelijk toekomstgericht en heeft veel draagvlak. 

Het is goed om hierbij te realiseren dat onze toekomst niet uitsluitend wordt vormgegeven door aspecten als Metaverse en AI toepassingen maar dat ook de blockchain technologie hier een belangrijke rol in gaan spelen. Fantom is in dit opzicht een hele interessante optie omdat dit platform een groot aanbod in verschillende toepassingen voor particulieren, bedrijven als instellingen biedt. Daarnaast biedt Fantom verschillende blockchain diensten aan die naadloos kunnen worden geïntegreerd met huidige IT-infrastructuren.

Waar kun je investeren in de FTM token?

Als je plannen hebt om te investeren in het FTM token, is het goed te weten dat je hiervoor ook bij Bitvavo terecht. Je kiest dan voor een uitstekende optie want deze Nederlandse crypto exchange komt bij een vergelijking tussen de verschillende opties die je hierin hebt altijd als beste optie uit de bus. Bitvavo is een betrouwbare Nederlandse broker die lage handelskosten in rekening brengt.

Je kunt bij Bitvavo terecht voor de beste cryptomunten maar ook voor de veelbelovende crypto’s zoals het FTM token. Daarnaast is het een uiterst veilig platform waarbij je de beschikking hebt over een groot aantal features.       

Advertentie

Bitvavo

🎁 Verhandel Eerste €10.000 Crypto Gratis

Bitvavo review
#1

Finst

🎁 Krijg €10 cash Bonus

Finst review
#2

Coinmerce

🪙 Meer dan 360 crypto's

Coinmerce review
#3

Hoe kun je de Fantom (FTM) koers het beste volgen?

Als je geïnvesteerd hebt in het FTM token, wil je uiteraard ook weten hoe je de Fantom (FTM) koers het beste volgen. Ook in dit geval hoef je niet ver te zoeken want deze Cryptokoersgids houdt je 24/7 op de hoogte! Bekijk via deze website de realtime koersen van populaire cryptomunten van dit moment. 

De Fantom (FTM) koers is zeker iets om in de gaten te houden want dit project zet een flinke stap verder in de blockchain ontwikkeling. De kans is dan ook zeker niet uitgesloten dat je over dit project nog veel gaat horen. 

Author picture

Frank Kruit is een toegewijde en gepassioneerde expert op het gebied van crypto. Hij handelt sinds 2017 in crypto en deelt zijn kennis op de website Cryptokoersgids.nl.