In crypto investeren onder 18, wat zijn de mogelijkheden?

In crypto investeren onder 18
Author picture

Frank Kruit is een toegewijde en gepassioneerde expert op het gebied van crypto.

🔥 Populaire actie: Nederlandse exchange geeft nieuwe klanten €10 gratis cash! 🔥

Investeren in crypto is ontzettend populair. Niet alleen volwassenen blijken hier interesse in te hebben, dat geldt ook (of misschien zelfs in het bijzonder) voor minderjarigen. Het hoeft dan ook niet te verbazen dat velen zich afvragen of investeren in crypto onder de 18 mogelijk is of niet. In de basis is dat niet mogelijk

De Nederlandse overheid heeft namelijk bepaald dat de minimumleeftijd 18 jaar oud moet zijn om geld te kunnen investeren. In het verleden was dit vaak geen probleem omdat crypto-exchanges geen KYC-procedure hadden. Tegenwoordig is dat door een (sterk) toegenomen regulering wel even anders. 

Wil je graag alles te weten komen over investeren in crypto (zoals Bitcoins) onder de leeftijd van 18 jaar? Blijf dan zeker verder lezen. Ik leg je er alles over uit. 

In het kort

Waarom kon je in het verleden nog wel investeren als minderjarige?

In crypto investeren onder 18 is zeker niet altijd onmogelijk geweest, in tegendeel. In het verleden kon je ook als minderjarige terecht bij zowat alle crypto exchanges of brokers. Dat was het resultaat van het feit dat er nog geen KYC-procedure bestond. Het gaat hierbij om een procedure die je verschillende vragen voorschotelt. Denk hierbij onder meer aan de volgende:

  • Wat is je naam?
  • Waar woon je?
  • Hoe oud ben je?

Buiten de bovenstaande drie standaardvragen rondom identificatie is het zo dat er eveneens wordt getoetst naar het inkomen dat je verdient. De crypto exchanges en brokers willen namelijk graag weten met welke (en vooral ook hoeveel) financiële middelen je ongeveer gaat investeren in crypto. 

Zoals hierboven al aangehaald wordt er bovendien ook gekeken naar de leeftijd waarover je beschikt. Blijkt dat je jonger bent dan 18 jaar? Dan zal je geen account meer kunnen openen bij één van deze partijen.

KYC in crypto
KYC in crypto

Waarom is er een leeftijdsgrens ingevoerd?

Veel jongeren onder 18 die graag willen investeren in crypto begrijpen niet waarom de Nederlandse overheid ervoor heeft gekozen om een leeftijdslimiet in te stellen. Voor alle duidelijkheid, dat is niet alleen hier in Nederland het geval. De regelgeving die hiervoor wordt gebruikt geldt dan ook in heel Europa en in heel veel landen daarbuiten. 

Er zijn in de praktijk twee redenen aan te halen waarom de overheid van een land een dergelijke regel- of wetgeving invoert, namelijk:

  1. Voor minderjarige personen geldt dat ze nog niet handelingsbekwaam zijn;
  2. Minderjarige personen mogen nog geen rechtshandelingen uitvoeren;

De Nederlandse wet geeft aan dat je pas vanaf de leeftijd van 18 jaar als handelingsbekwaam wordt bestempeld. Dit betekent meteen ook dat je pas vanaf die leeftijd mag beleggen in financiële producten. Dit geldt dus voor alle duidelijkheid niet alleen maar voor investeren in crypto. 

Ook beleggen in aandelen of fondsen is bijvoorbeeld op deze leeftijd nog niet toegestaan. Verder is het dus zo dat je als jongere jonger dan 18 jaar geen rechtshandelingen uit mag voeren. De wetgeving waar op moment van schrijven sprake van is zorgt ervoor dat dit eveneens slaat op de cryptomarkt.

Wat wanneer je toestemming hebt van je ouders?

Een zeer belangrijke en tevens ook vaak gestelde vraag met betrekking tot investeren in crypto onder 18 heeft te maken met een mogelijke toestemming van de ouders. Wat nu wanneer je een account wenst te openen als jongere bij een crypto exchange of crypto broker en je daarvoor over de toestemming beschikt van je ouders? 

Ook in dat geval zal je tot de vaststelling komen dat dit niet wordt toegestaan door partijen die in Nederland hun diensten aanbieden. Het feit dat je over goedkeuring en er ouderlijk toezicht is, zorgt er immers niet voor dat de wetgeving niet moet worden nageleefd. 

Deze stelt duidelijk dat je geen account om te investeren in crypto kan openen als je minderjarig bent. Of je daarvoor nu wel of niet over de toestemming beschikt van je ouders is eigenlijk niet relevant. Dit is in de praktijk dan ook eigenlijk geen oplossing.

Welke mogelijkheden waren er in het verleden?

Investeren zonder leeftijdsbeperkingen was in het verleden dus wel nog mogelijk. Door een gebrek aan duidelijke regelgeving konden ook jongeren onder de leeftijd van 18 jaar dan ook vrij eenvoudig crypto kopen. Dit was overigens niet alleen maar mogelijk bij verschillende ongereguleerde (internationale) exchanges en brokers. Er bestonden toen ook andere mogelijkheden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de volgende:

  1. Het gebruik van een Bitcoin ATM automaat;
  2. Het gebruik van zogenaamde P2P exchanges;

Nog steeds is het zo dat een Bitcoin ATM automaat op verschillende plaatsen is terug te vinden. Door gebruik te maken van een dergelijke automaat was het in het verleden zonder probleem mogelijk om ook als minderjarige te investeren in crypto en dan dus meer bepaald in Bitcoin. 

Tegenwoordig is dat niet langer mogelijk. Dit is het gevolg van het feit dat er nu sprake is van zowel een SMS- als ID-verificatie. Van zodra duidelijk wordt dat de persoon jonger is dan 18 jaar gaat de transactie niet door.

Bitcoin ATM
Bitcoin ATM

Kan je nog wel gebruikmaken van P2P exchanges?

Net zoals de Bitcoin ATM automaten nog steeds op verschillende plaatsen verspreid over Nederland (en het buitenland) zijn terug te vinden spreekt het voor zich dat ook de zogenaamde P2P exchanges nog steeds bestaan. Dit gezegd hebbende geldt ook voor deze partijen dat ze steeds meer te maken hebben gekregen met wet- en regelgeving. 

Ook bij deze partijen is het dan ook in de regel eigenlijk niet langer mogelijk om te investeren in crypto onder de 18. Hou hier dus zeker ook rekening mee.

Zal dit in de toekomst nog veranderen?

De wet- en regelgeving is dus op moment van schrijven duidelijk wat ze is. Dit gezegd hebbende stellen veel mensen zich de vraag of dit in de toekomst mogelijk nog gaat veranderen. Wat is bijvoorbeeld de kans dat investeren in crypto onder 18 in de komende jaren alsnog wordt toegestaan? 

Die kans is ontzettend klein

De wetgeving waar we eerder op deze pagina naar hebben verwezen geldt immers niet alleen specifiek voor crypto. In plaats daarvan geldt ze voor alle verschillende vormen van investeren die er op de markt zijn terug te vinden. Voor crypto geldt in de praktijk dat ze er alleen maar onder is komen te vallen naarmate ze meer werd gereguleerd.

De kans is zeer groot dat de regulering voor crypto in de komende jaren ook alleen maar verder zal gaan toenemen. Dat is enerzijds natuurlijk jammer omdat het is bedoeld als een decentraal systeem, maar om ze een plaats te kunnen verschaffen binnen de wetgeving is het van zeer groot belang dat ze wordt geregulariseerd. Dit alles maakt duidelijk dat de kans nagenoeg onbestaande is dat investeren in crypto door minderjarigen de komende jaren (eenvoudiger) mogelijk zal worden.

Kan je dan helemaal niet crypto kopen onder de 18?

Bovenstaande informatie brengt mij bij de hamvraag van deze pagina. Kan je dan namelijk helemaal niet investeren in crypto onder 18 of zijn er eventueel toch nog omwegen? Zoals eerder op deze pagina al aangehaald geldt voor heel wat jongeren dat ze graag willen investeren in één of meerdere soorten cryptomunten met de toestemming van hun ouders. 

Wanneer dat ook geldt voor jou zou je eventueel aan één van je beide ouders kunnen vragen om een account op hun naam te openen. Vervolgens kan jij een gedeelte van bijvoorbeeld je zakgeld aan je ouders geven om voor jou te gaan investeren. Voor alle duidelijkheid, je ouders dienen hier uiteraard mee akkoord te zijn.

Zelfs wanneer je ouders akkoord gaan en ze dus een account willen openen waar jij via in crypto kan investeren zijn er nog steeds een aantal zeer belangrijke factoren om rekening mee te houden. Deze zijn belangrijk voor zowel jezelf als voor je ouders om te weten. Om welke factoren het hierbij nu exact gaat laten we je ontdekken door middel van de onderstaande punten.

1.) Let op de belasting op (crypto) vermogen

Van cruciaal belang om rekening mee te houden is bijvoorbeeld dat de hoeveelheid aan crypto die je ouders bezitten bij hun vermogen worden geteld. Dit heeft als gevolg dat ze daar een bepaalde belasting op verschuldigd kunnen zijn. 

In het bijzonder wanneer je bijvoorbeeld gaat traden met crypto en je daarmee een aardig bedrag hebt verdiend kan dit al snel behoorlijk oplopen. 

Het feit dat je ouders dus eigenlijk gaan investeren in crypto met jouw geld en voor jouw rekening doet op dit vlak niets ter zake. Ook hierbij komt weer naar boven dat je eigenlijk gewoon nog te jong bent om zelf te gaan investeren. Het crypto vermogen wordt dus gewoon opgeteld bij deze van je ouders.

Belasting betalen
Belasting en crypto

2.) Welke onderlinge afspraken zijn er gemaakt?

Naast bovenstaande is het zo dat er ook altijd concrete, onderlinge afspraken dienen te worden gemaakt met je ouders. Wie krijgt er bijvoorbeeld toegang tot het account dat is aangemaakt bij een broker of exchange? Het is best mogelijk dat je ouders het beheer over het account zelf in de hand willen houden. 

Door hier duidelijke afspraken over te maken kan je ruzie met je ouders voorkomen. Denk daarnaast ook na over het risicobeheer; bij wie leg je de verantwoordelijkheid neer?

Hoe interessant is investeren in crypto onder 18?

Door je ouders een account aan te laten maken bij een crypto exchange of crypto broker zou je dus alsnog als min 18-jarige kunnen investeren in crypto. Hier zijn zowel voor- als nadelen aan verbonden. Het belangrijkste voordeel heeft natuurlijk te maken met het feit dat je op deze manier mogelijk een mooi stukje rendement kan realiseren vanuit een niet aan de traditionele financiële markt gebonden markt. 

In het verleden zijn veel mensen er in geslaagd om een aardig rendement te realiseren met hun investeringen in crypto. Wanneer ook jij daar via het account van je ouders in slaagt kan je op deze manier al over een aardig zakcentje beschikken wanneer je de leeftijd van 18 jaar bereikt.

Ondanks bovenstaande is het bij investeren in crypto onder 18 ook altijd van belang om je bewust te zijn van de risico’s die daarmee gepaard gaan. In tegenstelling tot bij het plaatsen van geld op een spaarrekening geldt voor investeren in crypto dat er sprake bij is van een zogenaamd koersrisico. Dit betekent dat je geld niet is beschermd tegen koersdalingen. Daalt de waarde van de cryptomunt waarin je hebt geïnvesteerd? Dan kan je daardoor dus ook tegen bepaalde verliezen aanlopen. 

Zorg er dus altijd voor dat je niet al je spaargeld gaat investeren in crypto. Verdiep je sowieso eerst altijd even grondig in de risico’s die je loopt voordat je geld gaat investeren (via je ouders) in crypto. Op deze manier kan je heel wat vervelende verrassingen voorkomen.

Tot slot

Het investeren in cryptocurrency door een minderjarige kan een uitdagende onderneming zijn, gezien de wettelijke leeftijdsvereisten en leeftijdsbeperkingen die vaak van kracht zijn. Het is van het grootste belang om bewust te zijn van de antiwitwaswetgeving en de belastingregels die van toepassing zijn op inkomsten uit cryptocurrencies. 

De identificatie en het controleren van klantgegevens zijn niet te omzeilen bij het handelen via Nederlandse crypto exchanges zoals Bitvavo, Finst en Coinmerce. Mocht er worden gekozen toch een account te openen, op naam van één van der ouders, is ouderlijk toezicht van belang, aangezien deze (deels) ongereguleerde markt gevoelig is voor hackers en scammers.

Een legale benadering van crypto-investeringen is vanzelfsprekend de juiste weg voor minderjarigen. Het gebruik van pinautomaten en contant geld om crypto te verwerven, kan een optie zijn, maar het moet met de nodige voorzichtigheid worden benaderd. Het is raadzaam om te investeren met oog voor de financiële gevolgen. De successen in de cryptowereld zijn gekomen en gegaan, en de regels zijn strenger geworden, maar met de juiste methode en strategie kan het investeringspotentieel nog steeds garanties bieden.

Kortom, voor minderjarigen is het cruciaal om bewust te zijn van de juridische en fiscale aspecten van crypto-investeringen, met respect voor de belastingregels en het voldoen aan de antiwitwaswetgeving. Het kan een uitdagende, maar waardevolle en leerzame reis zijn, waarbij de veiligheid, privacy en het risicobeheer altijd centraal moeten staan.

Crypto kopen?

Bitvavo

🎁 Verhandel Eerste €10.000 Crypto Gratis

Finst

🎁 Meld je aan en ontvang €10!

Coinmerce

Verhandel 360+ Crypto & Staking Mogelijkheden

Lees verder over...Op de hoogte blijven?

Volg ons Op Sociale Media, zodat je niets hoeft te missen

bitcoin