ISO 20022 Crypto: wat het is, de voordelen en de toekomst

ISO 20022 crypto
Author picture

Frank Kruit is een toegewijde en gepassioneerde expert op het gebied van crypto.

🔥 Populaire actie: Nederlandse exchange geeft nieuwe klanten €10 gratis cash! 🔥

ISO 20022 is een wereldwijde standaard voor het uitwisselen van financiële berichten tussen verschillende systemen en partijen. In de cryptocurrency-sector wordt deze standaard steeds belangrijker om de interoperabiliteit tussen verschillende systemen te verbeteren. Dit artikel gaat in op de voordelen van ISO 20022 Crypto, de implementatie en de betrokkenheid van centrale banken, en de toekomstige ontwikkelingen van deze standaard. Ook worden enkele cryptocurrencies genoemd die ISO 20022 compliant zijn. Bedrijven die geïnteresseerd zijn in het gebruik van ISO 20022 Crypto in hun betalingsverkeer kunnen profiteren van de voordelen van deze standaard en de groeiende acceptatie ervan in de sector.

Wat is ISO 20022?

ISO 20022 is een wereldwijde standaard voor het uitwisselen van financiële berichten tussen verschillende systemen en partijen. ISO 20022 Crypto is een uitbreiding van deze standaard die specifiek is ontworpen om de uitwisseling van berichten tussen verschillende cryptomunten en het traditionele betalingsverkeer te vergemakkelijken. Door gebruik te maken van een gemeenschappelijk gegevensmodel en berichtenformaat, bevordert ISO 20022 Crypto de interoperabiliteit tussen verschillende systemen.

SWIFT gaat over naar ISO 20022

SWIFT, oftewel de Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication, is een wereldwijd netwerk dat financiële instellingen verbindt en hen in staat stelt om veilig en betrouwbaar financiële berichten en transacties uit te wisselen. Door de toenemende behoefte aan betere standaarden voor het uitwisselen van financiële gegevens, heeft SWIFT besloten over te stappen naar de ISO 20022-standaard.

Voordelen van ISO 20022 Crypto

ISO 20022 is een internationale standaard voor elektronische gegevensuitwisseling tussen financiële instellingen. Deze standaard is ontworpen om de communicatie tussen verschillende betalings- en rapportagesystemen te verbeteren. Met de opkomst van cryptocurrencies is het belang van ISO 20022 toegenomen, omdat het helpt bij het stroomlijnen van processen en het verminderen van operationele risico’s. Hier zijn enkele voordelen van ISO 20022 voor de crypto-industrie:

 • Uniforme communicatie: ISO 20022 biedt een gemeenschappelijke taal en structuur voor het uitwisselen van informatie tussen verschillende crypto-platforms en traditionele financiële instellingen. Dit vergemakkelijkt de interoperabiliteit en helpt bij het elimineren van handmatige processen en fouten.
 • Betere gegevenskwaliteit: De gestandaardiseerde gegevensformaten van ISO 20022 zorgen voor een betere gegevenskwaliteit en nauwkeurigheid. Dit leidt tot minder fouten en snellere verwerking van transacties.
 • Efficiëntie en kostenbesparing: Door het gebruik van gestandaardiseerde berichten en processen kunnen financiële instellingen en crypto-platforms efficiënter werken en kosten besparen op het gebied van IT, personeel en infrastructuur.
 • Verbeterde naleving en regelgeving: ISO 20022 helpt bij het voldoen aan de steeds strengere regelgeving op het gebied van anti-witwassen (AML) en terrorismefinanciering (CFT). Door het gebruik van gestandaardiseerde berichtformaten kunnen financiële instellingen en crypto-platforms eenvoudiger voldoen aan de rapportagevereisten van toezichthouders.
 • Toekomstbestendigheid: ISO 20022 is ontworpen om te evolueren met de veranderende behoeften van de financiële sector en technologische innovaties. Dit betekent dat het gemakkelijker kan worden aangepast aan nieuwe ontwikkelingen in de crypto-industrie, zoals de opkomst van Central Bank Digital Currencies (CBDC’s) en andere digitale activa.
 • Wereldwijde acceptatie: ISO 20022 wordt al wereldwijd geaccepteerd en gebruikt door veel grote financiële instellingen en betalingssystemen. Dit maakt het gemakkelijker voor crypto-platforms om samen te werken met traditionele financiële instellingen en wereldwijd te opereren.

Het gebruik van deze standaard kan helpen bij het overbruggen van de kloof tussen traditionele financiële instellingen en de opkomende crypto-sector.

Wat zijn CBDC's?

CBDC’s (Central Bank Digital Currencies) zijn digitale munten die worden uitgegeven en gecontroleerd door de centrale banken van landen. Dit in tegenstelling tot cryptocurrencies zoals Bitcoin en Ethereum, die gedecentraliseerd zijn. CBDC’s zijn gecentraliseerd en kunnen worden gebruikt als een digitale vorm van de nationale valuta.

Enkele voorbeelden van CBDC’s zijn:

De digitale euro

De Europese Centrale Bank (ECB) werkt aan de ontwikkeling van een digitale versie van de euro, die bedoeld is om de digitale betalingen in de eurozone te vergemakkelijken en de efficiëntie van grensoverschrijdende transacties te verbeteren.

De digitale yuan (e-CNY)

China’s digitale munteenheid wordt al getest in diverse steden en regio’s in het land. De digitale yuan, uitgegeven door de People’s Bank of China (PBOC), is erop gericht om de efficiëntie van betalingen te verbeteren en contant geld te vervangen.

De digitale dollar

De Amerikaanse Federal Reserve onderzoekt de mogelijkheden voor een digitale versie van de Amerikaanse dollar. Dit om snellere en veiligere betalingen mogelijk te maken en de financiële stabiliteit te handhaven.

De digitale Britse pond (Britcoin)

Ook het Verenigd Koninkrijk kijkt naar de mogelijkheden om een digitale variant van het Britse pond te ontwikkelen. Dit zou kunnen dienen als een aanvulling op het huidige geldsysteem en de economie beter bestand maken tegen economische schokken.

Er zijn nog veel andere landen die onderzoek doen naar en experimenteren met CBDC’s, maar dit zijn enkele van de meest in het oog springende voorbeelden.

Waarom een digitale euro
Waarom een digitale euro

Implementatie van ISO 20022 Crypto

De invoering van ISO 20022 Crypto is nog in volle gang en er zijn al verschillende initiatieven gestart om de standaard in de praktijk te brengen. Een belangrijk aspect van de implementatie is de werking van ISO 20022 Crypto en hoe het zich onderscheidt van andere standaarden. 

In tegenstelling tot veel andere standaarden is ISO 20022 Crypto niet alleen gericht op het standaardiseren van berichten, maar ook op het definiëren van een gemeenschappelijk model voor transacties. Dit betekent dat ISO 20022 Crypto meer mogelijkheden biedt om gegevens uit te wisselen en te integreren tussen verschillende systemen.

Betrokkenheid centrale banken

Een andere belangrijke factor bij de implementatie van ISO 20022 Crypto is de betrokkenheid van centrale banken. Veel centrale banken zijn betrokken bij de ontwikkeling en implementatie van ISO 20022 Crypto en werken samen om ervoor te zorgen dat de standaard op een gestandaardiseerde manier wordt geïmplementeerd en geïntegreerd in bestaande systemen.

Uitdagingen zijn er ook

Hoewel ISO 20022 Crypto veel potentieel heeft om de interoperabiliteit, transparantie en efficiëntie van betalingstransacties te verbeteren, zijn er ook specifieke uitdagingen en obstakels die moeten worden overwonnen bij de implementatie. Eén uitdaging is bijvoorbeeld het ontwikkelen van een uniforme benadering voor de implementatie van de standaard, aangezien verschillende landen en instellingen mogelijk verschillende vereisten hebben.

Desondanks blijft de implementatie van ISO 20022 Crypto doorgaan en is er al aanzienlijke vooruitgang geboekt bij de implementatie van de standaard in de cryptocurrency-sector.

ISO 20022 Crypto: welke cryptocurrencies zijn compliant?

In de cryptowereld zijn er momenteel zeven cryptocurrencies die als ISO 20022-compliant worden beschouwd. De volgende cryptovaluta zijn compliant aan de norm van ISO 20022, onder andere vanwege het bieden van transparantie en identificatie. Op dit moment voldoen slechts een handvol cryptocurrencies aan deze norm en andere cryptovaluta, waaronder $WTK hebben een aanvraag ingediend:

 • Quant (QNT)
 • Ripple (XRP)
 • Stellar (XLM)
 • Hedera (HBAR)
 • IOTA (MIOTA)
 • XDC Network (XDC)
 • Algorand (ALGO)

It is our duty to continuously search for superior technologica/ solutions to deliver ever improved remittance services for our customers. With the steady rise of remittance flows, we see Ripple helping us open up new revenue a bet ter experience for our customers.

Toekomstige ontwikkelingen

De toekomst van ISO 20022 Crypto ziet er rooskleurig uit. Dit komt door de groeiende acceptatie en integratie van cryptocurrencies in het reguliere betalingsverkeer. Er wordt verwacht dat de standaard verder ontwikkeld en uitgebreid zal worden om de interoperabiliteit en efficiëntie van het betalingsverkeer te verbeteren.

Een mogelijke uitbreiding van ISO 20022 Crypto is het gebruik van smart contracts en gedecentraliseerde finance (DeFi) toepassingen. Hierdoor kunnen complexe financiële activiteiten, zoals leningen en verzekeringen, geautomatiseerd en gedecentraliseerd worden. Dit zal leiden tot een meer efficiënte en transparante uitvoering van deze activiteiten.

Het is ook belangrijk om op te merken dat de betrokkenheid van centrale banken bij de ontwikkeling en implementatie van ISO 20022 Crypto kan bijdragen aan de verdere adoptie en integratie van cryptocurrencies in de reguliere economie en het betalingsverkeer. Sommige centrale banken hebben al interesse getoond in de ontwikkeling van hun eigen digitale valuta, en het gebruik van ISO 20022 Crypto kan de interoperabiliteit en compatibiliteit van deze valuta’s met andere betalingssystemen verbeteren.

Tot slot

ISO 20022 is een belangrijke ontwikkeling voor de cryptocurrency-sector. Het biedt voordelen zoals betere interoperabiliteit, transparantie en efficiëntie in het betalingsverkeer en heeft de potentie om de acceptatie en integratie van cryptocurrencies in de reguliere economie te bevorderen. Momenteel zijn er zeven cryptocurrencies die erkend worden als ISO 20022 compliant, waaronder Ripple, Stellar en Algorand.

Hoewel er nog uitdagingen zijn bij de implementatie van ISO 20022 Crypto, zijn er grote stappen gezet door centrale banken en andere organisaties. De toekomst ziet er positief uit voor de verdere ontwikkeling en uitbreiding van ISO 20022 Crypto, met mogelijke verbeteringen zoals meer integratie met DeFi-protocollen en andere cryptocurrencies.

Bedrijven die geïnteresseerd zijn in het gebruik van ISO 20022 Crypto in hun betalingsverkeer, kunnen profiteren van de voordelen van deze standaard en de groeiende acceptatie ervan in de sector. Het is belangrijk om op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen en te kijken naar de mogelijkheden die ISO 20022 Crypto biedt voor de toekomst van het betalingsverkeer.

Crypto kopen?

Bitvavo

🎁 Verhandel Eerste €10.000 Crypto Gratis

Finst

🎁 Meld je aan en ontvang €10!

Coinmerce

Verhandel 360+ Crypto & Staking Mogelijkheden

Lees verder over...Op de hoogte blijven?

Volg ons Op Sociale Media, zodat je niets hoeft te missen

bitcoin